310 miljoen besparen door mantelzorgers zwaarder te belasten

  • Gepubliceerd: 12 mei 2016

Bijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 bleef zeker 310 miljoen euro op de plank liggen. Zij hielden dit over door een strengere indicatie en een beroep op eigen kracht. Dat bleek 5 mei uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Geld over

Gemeenten hielden het geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke hulp. Uit het SCP-onderzoek 2015 blijkt dat ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven en dat daarvan 10% zich zwaar overbelast voelt.

Wanneer er sprake is van strenger indiceren en er een groter beroep wordt gedaan op eigen kracht, wordt er automatisch een groter beroep gedaan op de mantelzorgers. Ook ondersteuning van de mantelzorger is een taak van de gemeente vanuit de Wmo vanuit ditzelfde budget.

Signalen

MantelzorgNL krijgt signalen van mantelzorgers over gemeenten die:

  • mantelzorgondersteuning nog niet goed organiseren of mantelzorgers er niet goed over informeren 
  • respijtzorg niet altijd voldoende hebben ingekocht
  • hoge eigen bijdragen vragen
  • het keukentafelgesprek soms meer voor de vorm dan voor een daadwerkelijk duurzame oplossing voeren en de mantelzorger instrumenteel inzetten

Nu bekend is dat er Wmo-geld over blijft, rijst de vraag waarom gemeenten niet meer hun best doen. MantelzorgNL vindt dat gemeenten de beleidsvrijheid die zij hebben niet goed benutten om mantelzorg mogelijk te maken, terwijl er wel geld is.

Denk aan:

  • het verlagen van de eigen bijdrage
  • een tegemoetkoming meerkosten
  • het niet of minder toepassen van de kostendelersnorm bij mantelzorgers
  • het verbeteren van de informatieverstrekking aan mantelzorgers

Meer informatie