5 speerpunten mantelzorg voor de gemeenteraadsverkiezingen

  • Gepubliceerd: 6 juli 2017

Mantelzorg is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. MantelzorgNL stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt politieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

MantelzorgNL vraagt in dit pamflet aandacht voor de volgende punten:

  • Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
  • Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
  • Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
  • Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur

De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste verkiezingen na de decentralisaties in het sociaal domein. Een goed moment om aandacht te vragen voor de positie van mantelzorgers in gemeentelijk beleid.

Helpt u het pamflet verspreiden?

Lokale politieke partijen werken deze zomer aan hun verkiezingsprogramma’s. Als organisatie voor mantelzorgondersteuning, adviesraad sociaal domein, Wmo-raad en/of belangenbehartigers kunt u dit pamflet gebruiken om in gesprek te gaan met programmacommissies. Samen kunnen we het onderwerp hoog op de politieke agenda krijgen, zodat mantelzorgers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passende ondersteuning!

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over onze standpunten? Neem contact op met een van de adviseurs van MantelzorgNL via advies@mantelzorg.nl of 030-659 22 22.