Aantal mantelzorgvriendelijke bedrijven verdrievoudigd

  • Gepubliceerd: 4 januari 2018

In 2017 ontvingen 100 organisaties de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’, van Stichting Werk&Mantelzorg. Het totaal aantal mantelzorgvriendelijke bedrijven en gemeenten in Nederland komt hiermee op 275.

‘Dat we in zo’n korte tijd aan zoveel nieuwe organisaties de Erkenning hebben mogen uitreiken is een positieve verschuiving. Het geeft aan hoe mantelzorgvriendelijk het Nederlandse bedrijfsleven is, maar er valt nog veel te winnen,’ aldus Liesbeth Hoogendijk, één van de oprichter van Stichting Werk&Mantelzorg en directeur van MantelzorgNL.

Wethouder Karsten Klein gemeente Den Haag overhandigt de Erkenning aan de Haagse Hogeschool

275 bedrijven in Nederland mantelzorgvriendelijk 

Werkgevers en organisaties die de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken, krijgen door Werk&Mantelzorg de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever toegekend. De Erkenning is geen keurmerk, maar een beloning en aanmoediging om de combinatie werk en mantelzorg in de eigen organisatie te waarborgen. De toekenning betekent dat is vastgesteld dat de organisatie inziet hoe belangrijk het is dat haar medewerkers hun werk kunnen combineren met mantelzorg en dat daarvoor ook de mogelijkheden worden geboden. In het afgelopen jaar kregen onder andere de Haagse Hogeschool en de gemeente Medemblik de Erkenning overhandigd.

'Alle werkgevers mantelzorgvriendelijk'

Hoogendijk: ‘Onze missie is dat alle werkgevers in Nederland mantelzorgvriendelijk worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans tussen werk en mantelzorg zorgt voor productieve, vitale en betrokken werknemers en evenwichtige, zorgende naasten. Als stichting richten we ons vooral op agendering, bewustwording en ondersteuning van werkgevers. En doordat onze lijnen met de vakbonden, gemeenten en ministeries kort zijn, kunnen we ook op beleidsmatig niveau beweging brengen rond werk en mantelzorg.’

Nog steeds veel taboes en vooroordelen 

Martijn de Wildt, oprichter van Stichting Werk&Mantelzorg en directeur van Qidos: ‘In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat er goede resultaten te boeken zijn, dat in iedere situatie een oplossing mogelijk is. Gelukkig wordt het belang hiervan door steeds meer partijen ingezien. Wel zien we dat de verandering langzaam gaat. Er bestaan nog te veel taboes en vooroordelen. Bovendien zoeken zowel werknemers als werkgevers naar hun eigen verantwoordelijkheid en rolinvulling. Als stichting helpen we hen hierbij met onder andere onze gratis toolboxen waarmee bedrijven, gemeenten en steunorganisaties aan de slag kunnen om hun werkomgeving mantelzorgvriendelijker te maken.’