Afname professionele zorg wordt niet opgevangen door mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 5 december 2017

Mensen die gebruik maken van een maatwerkvoorziening van de gemeente (Wmo) kregen tussen 2015 en 2016 minder professionele zorg, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit de Overall rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De afname van professionele zorg wordt niet opgevangen door het eigen netwerk, mantelzorgers dus. Het is niet duidelijk óf en hoe zorgvragers dit opgelost hebben. Wel geeft het rapport aan dat de inzet van mantelzorgers aan grenzen is gebonden. MantelzorgNL deelt deze mening.

Meer eenzaamheid

Verder blijkt uit het rapport dat in 2016 de eenzaamheid onder mensen die ondersteuning krijgen van hun gemeente is gestegen. Het aantal mensen dat zegt dat ze emotioneel eenzaam zijn, is gestegen van 17 naar 22 procent. Waarom die groep groeit, is niet onderzocht.

Zorgcontinuïteit bij volwassenheid in de knel

Voor zorgvragers die 18 worden blijkt dat de zorgcontinuïteit in de knel komt. Er is nog geen sluitende aanpak voor de overgang naar volwassenheid. MantelzorgNL herkent deze verhalen van ouders die vaak al veel hebben meegemaakt en weer opnieuw moeten beginnen zodra hun kind 18 wordt. Terwijl de mantelzorg natuurlijk niet stopt bij 18+.

Gemeente houdt geld over

Het SCP bekeek ook of gemeenteraadsleden in staat zijn de zorgtaken goed te controleren. Volgens de griffiers van de raden heeft 40 procent van de raadsleden onvoldoende tijd en beschikt een op de tien raadsleden over onvoldoende kennis of vaardigheden.

Ook blijkt uit het rapport dat 54% van de gemeenten verwacht minder geld verwacht uit te geven dan beschikbaar is in het sociaal domein. Een zorglijke ontwikkeling volgens MantelzorgNL aangezien onlangs nog uit SCP onderzoek bleek dat er te weinig aandacht is voor de mantelzorger.

Meer informatie