Belangrijke uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke hulp

  • Gepubliceerd: 14 juli 2016

Gemeenten mogen niet korten op huishoudelijke hulp als ze daar geen duidelijke onderbouwing voor hebben. En gemeenten moeten wanneer nodig passende hulp bieden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze uitspraak deed het Centraal van Beroep (CrvB) op 18 mei jl.

Maatwerk

Gemeenten zijn verplicht om ook huishoudelijke hulp onder de Wmo te laten vallen. Zij mogen het niet alleen als algemene voorziening aanbieden en mogen niet zomaar een bepaalde norm toepassen. Maar moeten indien nodig voor de zelfredzaamheid per geval  maatwerk leveren. Er dient een objectief, onafhankelijk onderzoek plaats te vinden naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliĆ«ntenraden is niet toereikend.

Wat betekent dit voor jou?

Als je vindt dat het toegekende aantal uren huishoudelijke hulp ontoereikend is, dan kun je met deze uitspraak in de hand bij de gemeente aankloppen. Is de bezwaartermijn inmiddels verlopen? Dan kun je met deze modelbrief uw gemeente wijzen op de gewijzigde situatie. Kijk goed welke situatie voor u van toepassing is en verzend uw brief aangetekend of per fax.

Goed om te weten

Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd dat hij nauwgezet zal volgen dat gemeenten zich aan de door de Centrale Raad van Beroep gestelde grenzen houden en dat hij zonodig zal optreden waar dit niet gebeurt.

Meer informatie

Voor advies en informatie kun je terecht bij onze juridische adviseurs, via de Mantelzorglijn, tel.: 030-6592222 (10 ct/pm) of via mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Modelbrief bezwaar huishoudelijk hulp

Download de modelbrief