Bijzondere jonge mantelzorgers

Lieve Floortje,

Een tijdje geleden heb ik aan onze gemeente een blog gestuurd als bedankje voor hun aandacht aan jouw zus. Onder het motto 'jij bent bijzonder' werden jonge mantelzorgers tussen 6 en 12 jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gemeentehuis. In onze gemeente wordt aan volwassen mantelzorgers regelmatig bijeenkomsten aangeboden. Het is mooi dat men ook de kinderen ziet en in het zonnetje zet.

Diversiteit in zorggezinnen

De jonge mantelzorgers worden zo genoemd omdat ze mee-zorgen voor een gezinslid. Op de MantelzorgNL mantelzorgsite lees ik meer over deze groep jongeren. Over aantallen, de diversiteit in zorggezinnen, welke impact het kan hebben en hoe belangrijk het is dat zij gezien en gehoord worden. Ik ben onder de indruk van alle informatie.

Liefste zus

In ons gezin zijn je broer en zus de jonge mantelzorgers. Jij bent hun liefste zus, die hen tot mantelzorger maakt. Een zus met een meervoudige beperking en daardoor altijd afhankelijk van zorg en aandacht. Een zus die niet kan praten, die niet kan lopen en niets kan vasthouden. Een zus die epilepsie en ademstops heeft en sondevoeding krijgt. Een zus die in een rolstoel zit en een speen in haar mond heeft. Een zus naar wie altijd door iedereen gekeken wordt.

In ander gezin kan het zijn dat kinderen meezorgen voor hun moeder, die met een hoge dwarslaesie in een rolstoel zit en in alles afhankelijk is van anderen. Of voor hun vader die manisch depressief is en regelmatig opgenomen moet worden. Of voor één van de ouders die een verslaving heeft, waardoor een veilig thuis niet vanzelfsprekend is.

Nummer 1

In ons gezin ben jij hun liefste zus, die nooit boos is, die niets afpakt en geen ruzie maakt. Een zus die nooit zal vragen om te helpen, een zus die alleen maar heel erg lief kan kijken en daarmee vraagt om naar haar (om) te zien. Die intense blik is niet te negeren. Jij staat hier op nr. 1, gewoon omdat wij allemaal weten dat jij niet zonder ons kan.

In een ander gezin zorgen kinderen mee voor hun broertje die een stoornis in het autistisch spectrum heeft, die de meeste aandacht krijgt en de sfeer in huis bepaalt.
Of voor een zus met onbegrepen en moeilijk gedrag, wat een gelijkwaardige broer/zus-relatie in de weg staat.

Ik realiseer me heel goed dat er meerdere factoren een rol spelen in een zorggezin. En besef ons geluk omdat wij de zorg voor jou altijd goed hebben kunnen waarborgen. Samen met papa en dankzij het PGB kunnen wij jouw zorg ook delen met vertrouwde mensen. Dat geeft ons de mogelijkheid om je broer en zus ook deel te laten nemen aan het leven. Daardoor kon ik mee naar zwemles, de sportactiviteiten of konden ze spelen bij een vriendje of bij ons thuis. En net zo belangrijk is dat je broer en zus minimaal belast worden met daadwerkelijke zorg voor jou.

Nooit zorgeloos

Dat neemt niet weg dat ons leven om jou draait en jij ons gezinsleven bepaalt. Wij zijn nooit zorgeloos, je broer en zus zijn net zo alert op ieder kuchje en geluidje als wij. Ze zijn ook bezorgd als jij een epileptische toeval hebt, als je ademhaling stokt, als je met spoed naar het ziekenhuis moet of je langere tijd in opgenomen moet worden. Ze zijn eraan gewend dat gezinsuitjes last minute worden afgeblazen, of in halve formatie toch doorgaan. Ze weten dat wij niet zo snel en flexibel zijn in het ondernemen van spontane afspraken of activiteiten.

Onvoorwaardelijke liefde

Jij bent hun oudste zus. Zij weten niet anders dan dat jij zorg en aandacht nodig hebt, voor hen is jouw handicap min of meer vanzelfsprekend. Ik zie dat je broer en zus op de zelfde manier met jou omgaan als wij dat doen. Dat zij net zo trots zijn op jou als wij dat zijn. Daar spreekt dezelfde onvoorwaardelijke liefde uit als die wij voor jou voelen en uitstralen. Dit alles maakt ze tot flexibele, zelfstandige, wijze en sociale kinderen met veel mensenkennis en een groot hart.

Delen

Maar dat het opgroeien als jonge mantelzorger binnen een zorggezin ook andere gevolgen kan hebben, lees ik op de MantelzorgNL-site. Daarom ben ik blij met de activiteiten, georganiseerd door de gemeente. Ik hoop dat het je zus, naast een leuke middag vol verrassingen, meer zal opleveren. Dat zij iemand vindt die, net als zij, ook vertrouwd is met zorgen en een bijzondere gezinssituatie.  Dat ze dit kan delen, kan praten zonder zich schuldig te voelen, zonder loyaliteitsconflicten naar jou of ons te hoeven hebben. Want jou zal ze nooit iets kwalijk nemen, maar er is een reële kans dat ze over een paar jaar teleurgesteld is in haar jeugd, dat ze het ons kwalijk neemt dat ze meestal op de tweede plaats kwam. Ook al doen we er alles aan om haar niet te belasten met de zorgen voor jou.

Jij bent bijzonder

Lieve Floortje, op het kaartje bij het cadeautje dat je zus vandaag kreeg staat: ‘jij bent bijzonder’. En dat zijn ze, je lieve zus en broer, die ook jonge mantelzorgers zijn. Mooi dat ze, ook door de gemeente, gezien worden als bijzondere kids, omdat zij jou dagelijks op de eerste plek zetten.'

Yolanda

Yolanda schrijft aan haar oudste dochter Floortje ( 17 jaar ) en geeft zo een kijkje in hun bijzonde... Bekijk profiel en blogs