Branchemonitor MantelzorgNL; de invloed van de decentralisaties

  • Gepubliceerd: 15 januari 2019

Welke invloed hebben de decentralisaties in 2015 gehad op de lidorganisaties van MantelzorgNL? Wat constateren deze organisaties voor informele zorg op de werkvloer? In 2018 heeft MantelzorgNL dat laten onderzoeken. Zodoende heeft MantelzorgNL haar partners beter in beeld en zijn de resultaten zeer bruikbaar in de lobby met VWS voor betere ondersteuning van de informele zorg. 

Enkele resultaten 

De vergelijking met resultaten uit eerdere onderzoeken leveren de volgende resultaten op.

  • Meer organisaties dan voor de transitie werken voor slechts één gemeente.
  • Lidorganisaties geven aan dat mantelzorgers lokaal beter worden ondersteund sinds de transitie. Echter, hoe groter het werkgebied, hoe minder respondenten deze mening delen.
  • Wijkteams maken onvoldoende gebruik van de beschikbare lokale kennis over mantelzorg.
  • Veel organisaties doen het werk met weinig betaalde krachten. 
  • Belangrijkste knelpunten bij mantelzorgondersteuning zijn het lokale respijtaanbod, het vinden en bereiken van mantelzorgers en het verschuiven van de grenzen van formeel en informeel.
  • Belangrijkste knelpunten bij vrijwillige inzet in de informele zorg zijn het werven van vrijwilligers en het verschuiven van de grenzen tussen formeel en informeel.
  • Organisaties die veel gemeenten bedienen, vinden het aanbod aan respijt geen knelpunt. Mogelijk vraagt het succesvol vormgeven van een lokaal respijtaanbod een regionale aanpak.

Meer weten?

Download het rapport: