Brief aan formateur: 'Zet extra geld ook in voor kwetsbare ouderen thuis'

  • Gepubliceerd: 8 juni 2017

Extra geld voor de ouderenzorg moet ook buiten de verpleeghuizen worden ingezet. Het is noodzakelijk dat er ook beschikbaar geld gaat naar de kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Dit schrijft MantelzorgNL samen met 7 andere partijen in een brief over de zorg voor kwetsbare ouderen thuis naar de informateur.

De praktijk laat zien dat zeer kwetsbare ouderen steeds vaker thuis wonen en voor hen komt pas het verpleeghuis in beeld als het niet anders kan.

Evenwichtig verdelen

MantelzorgNL vraagt samen met andere partijen daarom opnieuw aandacht voor de langdurige zorg in zijn totaliteit. En doen daarom het dringend verzoek het geld evenwichtig te verdelen. Er is veel geld nodig om de nieuwe kwaliteitskaders voor verpleeghuizen te financieren maar de langdurige zorg dient op alle niveaus goed te zijn en daar gegeven te worden waar die nodig is.

Meer informatie