Dappere dokters en dappere families

Dappere dokters

De dappere dokters is een uit de beroepsgroep opgerichte beweging en actief in Amsterdam Utrecht en Haarlem. Een paar maanden geleden had ik een gesprek met een van die dappere dokters. Alleen de naam al vond ik prachtig. Ik was onder de indruk van hun initiatief. Zij willen terug naar de essentie, namelijk het gesprek tussen dokter en patiënt. De patiënt is immers belangrijker dan de ziekte. Zij willen overdiagnostiek voorkomen en een omslag maken van maximale zorg naar optimale zorg. Minder achter die pc, maar echt contact met patiënten. Een van de voorbeelden is de behoefte van veel ouderen om te praten over hun laatste levensfase. Zij proberen via levenstestamenten e.a. te regelen. Vreemd genoeg gaan zij massaal hiervoor naar de notaris, terwijl het medische deel veel beter bij de huisarts past. Het vermogensrechtelijke deel hoort natuurlijk wel bij de notaris. Ouderen denken dat de huisarts te druk is voor lange gesprekken als je nog niets mankeert. Maar veel huisartsen willen dit wel en zouden hiervoor veel beter gefaciliteerd moeten worden door de zorgverzekeraar.

Campagne MantelzorgNL

Tijdig een gesprek aangaan geldt op veel fronten. MantelzorgNL is begin juli een campagne gestart “Je ouders worden ouder, en nu?”. Hierin wordt gepleit om tijdig het gesprek met je ouders aan te gaan, dat voorkomt verrassingen. Natuurlijk kan je nooit voorspellen hoe het ouder worden verloopt. Maar dat ouders vroeg of laat meer hulp nodig hebben, staat vast. Iedereen wil oud worden maar nadenken over oud zijn is nog wel een taboe. Toch kan het heel prettig zijn om dit gesprek wel aan te gaan en van beide kanten de verwachtingen en wensen uit te spreken. Het maakt het ook makkelijker om er na verloop van tijd op terug te komen. De campagne krijgt veel aandacht. Het bericht is door alle media overgenomen en zelfs minister Hugo de Jonge gaf MantelzorgNL een compliment via Twitter. De toolkits met een opzet voor het familiegesprek worden in grote getale besteld bij MantelzorgNL. Een schot in de roos dus, deze dappere families.

Zingeving

Niet alleen over de medische kwesties en de mantelzorg is het gesprek zinvol. Als mensen dan toch willen en gaan praten over ouder worden, vergeet dan de belangrijkste zaken niet. Machteld Huber heeft vorig jaar geschreven dat zingeving de sterkst gezondmakende factor is. Bij het ouder worden zijn dus niet alleen wonen, zorg en de sociale contacten van belang, maar vooral hoe zorg je dat je leven waardevol en van betekenis blijft. De keuzes die mensen hierin maken bepalen grotendeels hun welbevinden.

Ik merk bij mijn lezingen en presentaties op dat bij veel mensen deze gespreksonderwerpen onbekend zijn, maar dat dit wel direct tot mooie discussies leidt. Er ligt nog een schone taak om de toekomstige generatie mondige ouderen hierover te laten nadenken, maar alle mooie initiatieven zoals van de Dappere Dokters en MantelzorgNL wijzen allemaal in dezelfde richting. Ga tijdig het gesprek aan!

Elisabeth van Oostrum

Voorzitter Raad van Toezicht MantelzorgNL. 'De wereld van de zorg en mantelzorg verandert de laatste... Bekijk profiel en blogs