De Jonge presenteert plannen om zorgval tegen te gaan

  • Gepubliceerd: 17 mei 2018

Minister De Jonge heeft na beraad met o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en cliëntenorganisaties voorstellen gedaan om de zorgval tegen te gaan. Bij de overgang van de Zorgverzekeringswet en/of Wmo 2015 naar de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen mensen te maken krijgen met minder uren zorg thuis, en een hogere bijdrage. Dit wordt ook wel de zorgval genoemd. Dit komt in veel gevallen neer op de schouders van mantelzorgers, die daardoor extra belast worden.

Overbruggingszorg

De Jonge wil dat er al vanaf 1 juli zaken veranderen. Hij zet in op de huidige regeling voor ‘overbruggingszorg’, waardoor cliënten die op de wachtlijst staan van een zorginstelling extra zorg kunnen krijgen. Dat zou er toe moeten leiden dat de zorgval in uren tot de verleden tijd zal gaan behoren. Het is volgens De Jonge wel noodzakelijk dat er iets aan de informatievoorziening over deze regeling wordt gedaan, aangezien mantelzorgers, cliënten en zorgaanbieders nog lang niet altijd goed op de hoogte zijn dat dit soort regelingen mogelijk zijn. Zorgprofessionals zouden al eerder het gesprek moeten aangaan welke zorg het meest passend is. 

Extra kosten thuis

Daarnaast zegt De Jonge toe dat de regeling ‘Extra kosten thuis’ verruimd wordt. Soms is er extra zorg nodig voor mensen om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Als de zorg thuis aantoonbaar ontoereikend is, zouden cliënten met een modulair pakket thuis en een pgb tot 25% extra zorg ontvangen.   

Zoals De Jonge zelf al aangeeft in zijn brief is met deze korte termijn maatregelen nog niet opgelost dat de zorg thuis vanuit meerdere wetten geleverd kan worden. Ook het verschil in eigen bijdragen tussen de Wmo en de Wlz wordt niet aangepakt. In het programma Langer Thuis, dat in juni gepresenteerd wordt, zal De Jonge verder ingaan op de lange termijn oplossingen. 

MantelzorgNL is blij met deze eerste stap, dat er op korte termijn een praktische oplossing gevonden is voor de terugval in uren. Maar er moet ook nog wel wat gebeuren. MantelzorgNL zet zich ervoor in dat ook de problemen rondom eigen bijdragen en administratieve druk aangepakt worden.