De rek is eruit bij mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 4 december 2018

Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen van familie, vrienden of buren. Van de mensen die geen voorzieningen gebruiken, denkt ongeveer 20% geen hulp te kunnen krijgen van hun netwerk. Nieuw onderzoek van het SCP bevestigt dat de rek eruit is bij mantelzorgers. 

De beleidsaanname dat mensen juist een groter beroep op hun netwerk kunnen doen, worden door de cijfers van dit onderzoek niet ondersteund. 

Pleidooi integrale benadering

Aan de mensen zijn zeven probleemsituaties voorgelegd, variĆ«rend van algemeen dagelijkse bezigheden tot het onderhouden van sociale contacten. Veel mensen krijgen niet bij al deze situaties hulp, niet van een professional en niet van het netwerk. Dit geldt voor 40% van de mensen in de Wmo. Dat kan betekenen dat de hulp en ondersteuning die mensen krijgen voldoet aan de gevraagde voorziening, maar onvoldoende is om de overige problemen op te lossen. SCP pleit dan ook voor een integrale benadering die de problemen van mensen centraal stelt, en niet de wettelijke kaders. 

Nog meer punten

  • 2 miljoen mensen (12% bevolking) en 1,8 miljoen van de huishoudens (18% van de huishoudens) maken gebruik van een of meerdere voorzieningen uit het sociaal domein.
  • Het gebruik van maatwerkvoorzieningen in de Wmo is iets afgenomen, vooral door een afname in de voorziening Hulp bij huishouden.
  • 20% van de mensen in de Wmo voelt zich zeer eenzaam
  • Van de mensen in de Wmo zegt ruim de helft niet zelf formulieren in te kunnen vullen.
  • Het hebben van voldoende inkomen en het kunnen gaan en staan waar je wilt zijn voor mensen het belangrijkste in het leven.
  • Dit onderzoek betreft mensen die een maatwerk voorziening in het sociaal domein gebruiken. Van de mensen die niet in beeld zijn of gebruik maken van algemene voorzieningen zijn geen cijfers bekend.

Meer weten?

Lees het gehele onderzoeksrapport: