De verkiezingen en mantelzorg

  • Gepubliceerd: 6 maart 2017
  • Yolanda

Lieve Floortje,

Voor jou is dit een oninteressant verhaal. De zorg als hot item in de politiek. Ineens staan jij, als ‘gehandicapte’ en ik als jouw mantelzorger in de picture. Ineens lijkt de politiek op zoek naar de menselijke maat, laten politici zien dat zij de ogen niet gesloten hebben voor de problemen in zorgland. Alles om de kiezer aan zich te binden.

Ik lees op de MantelzorgNL-site van alle partijen mooie woorden over ondersteuning aan de langdurige zieke, de oudere, de mens met een handicap en de mantelzorger. Ik word bijna blij bij het lezen van alle ideeën. Als er van alle partijen een voorstel doorgezet wordt, dan moet het goed komen. Zal ik er een paar noemen, gewoon door elkaar, niet volledig en niet partijgebonden?

Meer inspraak aan de keukentafel,  de gemeente mag de zorg niet korten als de mantelzorger aangeeft overbelast te zijn. Een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zorgbonussen, ruimere verlofregelingen, een mantelzorgfonds voor werkgevers. De cliënt moet centraal staan, niet de regels. Casemanagers voor dementerenden, levensloopbestendige woningen en familiehuizen. Extra aandacht voor de jonge mantelzorger.  Geen kostendelersnorm en geen mantelzorgboete in de AOW. Goede respijtzorg en mantelzorgverlof.  Zelf zorg organiseren door inzet van een PGB. Individuele en professionele ondersteuning vanuit de gemeente. 

Cliënt centraal

Een mooie lijst met beloften. Wat mij, in onze situatie, het meest aanspreekt is dat ‘de cliënt centraal staat, niet de regels’ en als gevolg daarvan de onafhankelijke cliëntondersteuner. Want het aanvragen van de juiste zorg bij de juiste instantie en de daaropvolgende indicatie  is al jarenlang een lastig proces. Dat heeft meerdere oorzaken.

De cliënt  is er niet voor opgeleid om zijn eigen zorg te regelen. Hij is niet altijd  vaardig om in de wirwar van wetten en regels zijn weg te vinden. Of altijd in staat zich mondeling en schriftelijk uit te drukken om aanvragen te doen. Of altijd mondig genoeg om het ergens niet mee eens te zijn. En als de cliënt, net zoals in jouw geval, Floortje, daar helemaal niet toe in staat is, dan hangt het af van de personen om je heen, zoals je moeder of de mantelzorger. Hoe deskundig en volhardend zijn die om door de regels heen de benodigde zorg geïndiceerd te krijgen? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierin een cruciale rol hebben.

Regels

De instanties die door de wetgeving verantwoordelijk zijn gesteld  voor het indiceren van de zorg klampen zich soms angstvallig vast aan regels. Ook nemen de mensen die daar werkzaam zijn hun eigen deskundigheid, persoonlijkheid en karakter mee en dat bepaalt hoe zij die regels interpreteren en toepassen. En dat kan net het verschil maken tussen wel of niet begrepen worden en wel of niet iets toegekend krijgen. 

Het kan toch niet waar zijn dat zorg of een voorziening in soortgelijke situaties verschillend worden toegekend?  Afhankelijk van de persoon die je treft binnen een instantie of gemeente, maar ook afhankelijk van waar je woont. Door de zelfstandigheid en vrijheid van de gemeenten om eigen beleid binnen de wetgeving  te maken, zijn de verschillen tussen de gemeenten soms groot en moeilijk te begrijpen. Een van de ondoorzichtig situaties in zorgland.

Zorgzaam kabinet

Lieve Floortje, al ben je bijna 18 jaar, je zult nooit je stem uitbrengen. Jij zult niet kunnen opkomen voor je rechten. Je zult altijd afhankelijk zijn van zorg, gegeven door ons, maar ook door anderen. Afhankelijk van de uitvoerende instanties en van de mensen die de wetten en regels interpreteren. Afhankelijk van de politiek die beslissingen maakt over jouw zorg. Ik zal er alles aan doen om jouw stem te laten klinken en ik wens ons een zorgzaam kabinet toe.

Yolanda

Yolanda schrijft aan haar oudste dochter Floortje ( 17 jaar ) en geeft zo een kijkje in hun bijzonde... Bekijk profiel en blogs