Dementiemonitor mantelzorg: belasting van mantelzorgers neemt toe

  • Gepubliceerd: 8 november 2016

De belasting van mantelzorgers van mensen met dementie neemt toe, ook als een naaste in een zorginstelling woont. Dat is de belangrijkste uitkomst van Dementiemonitor Mantelzorg 2016.

Iedere twee jaar monitoren Alzheimer Nederland en onderzoeksinstituut NIVEL hoe mantelzorgers van mensen met dementie zorg en ondersteuning ervaren. Belangrijkste uitkomst van de is dat de belasting toeneemt, ook als een naaste al in een zorginstelling woont.

Steun van omgeving is van groot belang

De Dementiemonitor Mantelzorg 2016 is ingevuld door meer dan 3400 mantelzorgers. Ook via ons NMP zijn mantelzorgers van naasten met dementie opgeroepen om de monitor in te vullen. Interessant is dat in deze monitor ook gevraagd is naar ervaringen met steun die mantelzorgers met een naaste met dementie hebben. Hieruit blijkt net als uit ons laatste NMP 'Samen zorgen' dat steun en waardering van de omgeving van groot belang is voor de mantelzorger. 

Belangrijkste uitkomsten

  • Een op de zes mantelzorgers voelt zich overbelast of zwaar overbelast. Meestal zijn dit partners van iemand met dementie.
  • Casemanagement is een van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning om de zorg thuis vol te houden. De helft van de mantelzorgers geeft aan nooit te zijn gewezen op het recht op ondersteuning door een casemanager.
  • Steun uit de omgeving is van belang want vier van de tien mantelzorgers geven aan minder contact te hebben met familie en vrienden. De zorg komt vooral op de mantelzorger neer en dat maakt het extra zwaar.
  • Mantelzorgers vinden over het algemeen dat verzorgenden in het verpleeghuis hun best doen. Er is echter te weinig personeel in huis en de aangeboden activiteiten sluiten vaak niet aan bij wat de naaste leuk vindt.

Meer informatie