Denktank mantelzorg buigt zich over administratie- en regeldruk

  • Gepubliceerd: 25 maart 2019

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. In Nederland geven jaarlijks 4,4 miljoen volwassenen mantelzorg. Naar schatting verlenen 750.000 mantelzorgers langdurig en intensief mantelzorg aan hun naaste. Het aantal mantelzorgers neemt gestaag af en een deel van hen voelt zich overbelast.

Daar moeten we gezamenlijk iets aan doen. Om overbelasting en frustratie te voorkomen, helpt het als mantelzorgers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren, het doen van administratie, en het uitzoeken van wat regelgeving inhoudt. 

Het ministerie van VWS wil mantelzorgers hierbij helpen. Door te zorgen voor betere afstemming tussen verschillende professionals en organisaties, onnodige regelgeving af te schaffen en frustratie over onduidelijke procedures weg te nemen.

Enquête

Van dinsdag 2 april tot en met woensdag 10 april inventariseert MantelzorgNL samen met de Argumentenfabriek, de administratieve taken en knellende regels waar mantelzorgers tegenaan lopen. Mantelzorgers die lid zijn van het Nationaal Mantelzorgpanel ontvangen een enquête waarin zij hun ervaringen kunnen delen. 

Wil jij meehelpen? Wijs mantelzorgers dan op dit panel: Via deze link schrijf je jezelf snel en gemakkelijk in.

Denktank en schrapsessies

Op basis van de enquêteresultaten gaat een denktank van ervaren adviseurs en bestuurders van diverse organisaties een advies voorbereiden over hoe de grootste knelpunten opgelost kunnen worden. De denktank krijgt hierbij steun van een groep ervaringsdeskundigen en experts, die in schrapsessies actieplannen gaan maken om de belangrijkste knelpunten te schrappen of te verbeteren.

Het resultaat, een gedragen en concreet advies van knelpunten en oplossingen, zal aan minister Hugo de Jonge in het najaar van 2019 worden aangeboden.

Meer weten?

Kijk op de website van de Argumentenfabriek