Door slechte kwaliteit verpleeghuizen neemt druk op mantelzorger toe

  • Gepubliceerd: 5 juli 2016

Staatssecretaris Van Rijn maakt 5 juli de lijst openbaar van verpleeghuizen die de toets der kritiek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) niet kunnen doorstaan. MantelzorgNL ontvangt signalen van mantelzorgers dat er niet alleen vragen zijn over de kwaliteit van de zorgverlening. Maar hoort ook over buitenproportionele eisen die aan (werkende) mantelzorgers worden gesteld, om aanvullende zorg te leveren. 

Deze mantelzorgers vragen zich dan ook af waar de verantwoordelijkheid van de professionele zorg eindigt en of een verpleeghuis mantelzorgers daadwerkelijk kan verplichten tot het verrichten van deze aanvullende zorgtaken binnen de instelling.

Spijt van opname

Andere mantelzorgers geven signalen af dat zij spijt hebben van de opname van hun familielid, omdat de zorg in de instelling onder de maat is. In plaats van een gevoel dat hun dierbare in goede handen is in de instelling, zijn er zorgen bijgekomen over de kwaliteit van de geboden zorg binnen de instelling.

Enkele voorbeelden

Een moeder is opgenomen wegens dementie, en heeft met name ’s nachts last van angsten. Haar zoon wordt 'bij nacht en ontij opgetrommeld' om zijn moeder bij te staan en te begeleiden. Het personeel van de instelling is zelf niet bij machte deze mevrouw voldoende te kalmeren.

Twee zussen zijn full-time werkende mantelzorgers van de derde zus die in een zorginstelling woont. Elke zaterdag bezoeken de twee zussen hun zus, maar zij ervaren een steeds grotere druk vanuit de instelling om 'mantelzorg'-taken op zich te nemen, zoals het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden en tuinonderhoud in de instelling. Daarnaast worden ze te pas en te onpas gebeld, zowel op hun werk als ’s nachts, met de vraag om te komen zorgen. Zij hebben grote moeite om deze mantelzorgverplichtingen met hun werkzame leven te combineren. Hobby’s hebben ze inmiddels allang opgegeven.

Wat zijn uw ervaringen?

MantelzorgNL inventariseert deze signalen. Loopt u als mantelzorger ook tegen deze situaties aan? Dan horen wij dat graag. U kunt mailen of bellen naar de Mantelzorglijn: mantelzorglijn@mantelzorg.nl of 0900 - 20 20 496 (10 cpm).

Meer informatie 

  • Lees meer over de lijst met slecht functionerende verpleeghuizen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gepubliceerd.