Emotionele steun bij mantelzorg is cruciaal

  • Gepubliceerd: 3 november 2016

Donderdag 10 november: Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers die emotionele steun ervaren uit hun omgeving, kunnen het zorgen beter aan. Bovendien lukt het deze mantelzorgers vaker om de zorgtaken te delen met anderen. Dit blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL in het kader van de Dag van de Mantelzorg, met het thema ‘Mantelzorg doe je samen’. 

Mantelzorgers voelen zich vooral gesteund als ze ergens terecht kunnen voor een luisterend oor of iets simpels als het overnemen van een praktisch klusje (zoals boodschappen doen). Het onderzoek toont aan dat hierdoor de belasting van de mantelzorger afneemt. Voor meer dan de helft van de mantelzorgers (54%) geldt dat zij graag (méér) steun ontvangen. Zij krijgen nu de meeste steun van familieleden maar zouden juist ook meer steun wensen van professionals (48%) of een kennis, vriend of buur (29%). 

Steun krijgen versus zorg delen

Naast aandacht voor zichzelf, wil 44% van de mantelzorgers ook graag de zorg voor hun naaste met anderen delen. Bijvoorbeeld door de zorgvrager te begeleiden of de zorg te coördineren. Dit blijkt echter lastiger te zijn omdat er dan allerlei belemmeringen om de hoek komen kijken zoals: ‘ik voel het als mijn plicht om te zorgen’ of ‘anderen zien of voelen niet wat mijn naaste nodig heeft’. 

Toch heeft in het verleden 68% van de panelleden al eens pogingen ondernomen om de zorgtaken te delen. Bij 35% lukte dit niet en bij 18% van de mantelzorgers voelde het juist als een extra belasting. Bij bijna 30% van de mantelzorgers is het delen van zorgtaken wél gelukt en voelde het als een verlichting van de mantelzorgtaken.

Cruciaal

Opvallend is dat zij die zich gesteund voelen het ook vaker lukt om de zorgtaken te delen. Daaruit blijkt dat emotionele steun cruciaal is in het delen van de (overige) zorg.  

Dag van de Mantelzorg

Volgende week donderdag is het de Dag van de Mantelzorg. MantelzorgNL roept iedereen op om juist met een simpel gebaar als een kop koffie of gewoon een compliment te laten zien dat we mantelzorgers waarderen. Uit dit onderzoek blijkt immers dat zoiets kleins al een groot effect kan hebben. MantelzorgNL stelt hiervoor jij-bent-tegoedbonnen beschikbaar om die verrassing ook echt tastbaar te maken.

Op en rondom 10 november vinden er diverse activiteiten plaats voor mantelzorgers, zoals mantelzorgtheatervoorstellingen in Den Haag, mantelzorgbankjes in Amsterdam en de start van een buzz-tour langs werkende mantelzorgers in Nederland. Startend op 10 november bij de gemeente Utrecht. 

Meer informatie