Europees onderzoek naar mentaal welbevinden jonge mantelzorgers van start

  • Gepubliceerd: 23 maart 2018

Het SCP en Vilans werken in een Europees project samen met partners in zes landen om te onderzoeken hoe de veerkracht van jonge mantelzorgers versterkt kan worden. Hoe groter de veerkracht, hoe beter het mentaal welbevinden van de jonge mantelzorger. In dit project wordt specifiek gekeken naar jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar.

Online interventies

Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij de zorg voor hun naaste. Gedurende ruim 3 jaar wordt kennis verzameld over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa. Onderzocht wordt hoe zij omgaan met stress en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Doel is om online interventies te ontwikkelen die hen kunnen helpen.

Specifieke regio's

De gevensverzameling zal plaatsvinden in de regio Amsterdam, Twente/Achterhoek en delen van de provincie Utrecht en Gelderland. Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 15-17 jaar die wonen in een van die regio's kunnen meedoen aan het onderzoek. Om hen te bereiken zal het SCP binnenkort starten met het benaderen van scholen en steunpunten mantelzorg om hen te vragen jonge mantelzorgers te werven voor dit onderzoek. Onder hen zullen ook lidorganisaties van MantelzorgNL zijn.

Meer informatie