Focusgroep 'Respijtzorg'

  • Locatie: Almere
  • Gepubliceerd: 22 november 2016
Datum: 02-12-16 12:30 tot 02-12-16 15:30

MantelzorgNL is de vereniging van, voor en door mantelzorgers. Als de spreekbuis van mantelzorgers vertaalt MantelzorgNL signalen en ervaringen, zodat relevante partijen hun diensten en beleid (beter) kunnen afstemmen op uw wensen en behoeften. MantelzorgNL ontwikkelt zelf ook producten en diensten (ter ondersteuning) voor mantelzorgers. Om zoveel mogelijk signalen en behoeften van mantelzorgers in kaart te brengen, organiseert MantelzorgNL in 2016 focusgroepen met mantelzorgers. 

Focusgroep 2 december: Respijtzorg

MantelzorgNL hoort graag uw ervaringen met het delen van zorg. Er zijn verschillende manieren om de zorg met anderen te delen. Dit kan met mensen in uw omgeving, door vrijwilligers, incidenteel of structureel bij u thuis of buitenshuis. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie u zorg. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Het kan een uitdaging zijn om een vorm van respijtzorg te vinden die aansluit bij de wensen van u en degene voor wie u zorgt.

Wij zijn benieuwd naar de knelpunten die u ervaart of heeft ervaren tijdens uw zoektocht naar passende respijtzorg. Weet u bij welk loket u aan kunt kloppen voor respijtzorg? Weet u welke respijtzorgvoorzieningen er zijn en sluiten deze aan bij uw wensen? Indien u gebruik maakt of heeft gemaakt van respijtzorg, wat is uw ervaring hiermee? 

Deze, en andere vragen willen wij graag aan de focusgroep voorleggen. Uw ervaringen bundelen en gebruiken we om het thema respijtzorg bij de beleidsmakers op de agenda te zetten.

Wanneer: vrijdagmiddag 2 december van 12.30 tot 15.30 uur (inclusief lunch)

Waar: Almere

Programma:  We starten om 12.30 uur met een lunch. Tijdens deze lunch maken we kennis met elkaar. Om 13.15 uur start de focusgroep die ongeveer 2 uur duurt. Om 15.30 uur nemen we weer afscheid van elkaar. Als dank voor uw medewerking ontvangt u een leuke attentie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar s.nowak@mantelzorg.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en een korte schets van uw mantelzorgsituatie.

We organiseren in 2016 meerdere focusgroepen met mantelzorgers over verschillende thema's en in verschillende regio's. Ga naar het eerder geplaatste nieuwsbericht voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Willemien Visser via 06-41 11 66 20.