Gemeente mag hulp door een mantelzorger niet afdwingen

  • Gepubliceerd: 13 januari 2017

Gemeente Etten-Leur mag niet van een uitwonende dochter eisen dat zij onbetaald en als mantelzorger  het huishouden voor haar hulpbehoevende moeder doet. Deze uitspraak deed de Centrale Raad van Beroep deze week. De gemeente Etten-Leur past het Wmo-beleid niet aan, maar handelt in het vervolg wel naar de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CrvB).

De moeder betaalde de dochter vanuit het persoonsgebonden budget voor het huishouden. De gemeente Etten-Leur eiste vorig jaar dat de dochter deze zorg onbetaald zou leveren. Toen de dochter dat weigerde, liet de gemeente weten dat moeder niet in aanmerking kwam voor huishoudelijke hulp. Aanvankelijk stelde een lagere rechter de gemeente in het gelijk. Nu stelt de Centrale Raad van Beroep de gemeente in het ongelijk.

Twee uitgangspunten

  • De Raad oordeelde dat er geen sprake is van mantelzorg als de zorgverlener voor zijn diensten betaald wil worden. De zorg wordt verleend op grond van een overeenkomst en niet op grond van de persoonlijke relatie. Hiermee stelt de Raad dat iemand zowel mantelzorger kan zijn voor een hulpbehoevende naaste, als betaalde dienstverlener.
  • De Raad bevestigt met deze uitspraak dat mantelzorg niet kan worden afgedwongen. De gemeente is verplicht om te onderzoeken of personen bereid zijn om onbetaalde ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet het geval is, zoals bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, blijft de gemeente aan zet om deze ondersteuning te bieden.

Positief

MantelzorgNL is blij met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Onderzoek welke zorg de mantelzorger kan en wil bieden hoort bij het maatwerkgesprek (keukentafelgesprek). Maar het is belangrijk dat de gemeente mantelzorg niet verplicht, want iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen zorgen.

Reactie van Etten-Leur

Wethouder Jean Pierre Schouw geeft aan de uitspraak te respecteren. 'Uitgangspunt van de Wmo is eigen verantwoordelijkheid en iets doen voor elkaar. Bij een zorgaanvraag bekijken we eerst wat iemand nog zelf kan samen met zijn naaste omgeving. Juridisch blijken deze normen en waarden niet af te dwingen'. Schouw heeft na de uitspraak contact gehad met MantelzorgNL. 'We hebben afgesproken over een half jaar te bekijken welke gevolgen de uitspraak nu in de praktijk heeft.'
 
Update: 10 februari 2017