Gemeenten ontmoedigen pgb voor mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 12 mei 2016

Wij krijgen steeds meer signalen binnen dat gemeenten weigeren een persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken als hiermee familieleden worden betaald. Ook als tijdens het keukentafelgesprek is gebleken er een indicatie voor extra zorg nodig is.

Erkenning ipv wantrouwen

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL, noemt deze angst voor misbruik van pgb-geld ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’. ‘De gemeente vertrouwt zijn burgers op voorhand niet en bouwt vervolgens zekerheden in om misbruik te voorkomen. Niet toestaan dat een mantelzorger wordt ingehuurd met een pgb-budget is zo’n maatregel.’ Mantelzorgers zouden juist meer erkenning moeten krijgen in plaats van wantrouwen. Zo zegt zij in het artikel Zorg nog vaak zorgenkindje gemeente in BN DeStem.

Rechtszaak

Aanleiding van dit artikel is een rechtszaak tegen gemeente Etten-Leur. De gemeente ontdekte bij een herindicatie dat een moeder haar dochter betaalde met pgb-geld voor het verrichten van huishoudelijk werk. En trok pgb in, omdat mantelzorg onbetaald is. De rechter oordeelde dat gemeente pgb beschikbaar moet stellen voor mantelzorgers die bovenop hun mantelzorgtaken professionele zorg leveren. Gemeente Etten-Leur is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Lees het hele artikel Zorg nog vaak zorgenkindje gemeenten - BN DeStem