Gemeenten schieten nog tekort in steun voor mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 14 april 2016

Je zou verwachten dat in de participatiesamenleving mantelzorgers hooglijk worden gewaardeerd en volop ondersteuning krijgen. Maar veel gemeenten lopen achter met hun beleid. Dat komt deels ook omdat mantelzorgers moeilijk te vinden zijn. Aldus Liesbeth Hoogendijk in Sociale Vraagstukken. 

Hoe kan gemeente mantelzorgers vinden?

Hoe kan een gemeente voorkomen dat mantelzorgers onder de radar blijven en daardoor niet de waardering en ondersteuning krijgen die ze verdienen? 

  1. Ten eerste kunnen gemeenten navraag doen bij professionals en instellingen waar mantelzorgers, ongeacht of ze zich als zodanig herkennen, vaak een beroep op doen zoals huisartspraktijken en zorginstellingen. 
  2. Ten tweede kunnen ze een loket openen waar mantelzorgers zich kunnen melden met hun hulpvragen. De een heeft behoefte aan dagopvang, de ander aan respijtzorg en weer een ander wil geholpen worden bij het invullen van formulieren. 
  3. En ten derde moeten de openingstijden van dat loket zo zijn geregeld dat ook de werkende mantelzorgers er in de avonduren gebruik van kunnen maken.

Handreiking mantelzorgwaardering

MantelzorgNL wil gemeenten helpen bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken. In mei verschijnt daarom de handreiking 'Opstellen beleid mantelzorgwaardering 2016'. We delen hierin ervaringen van gemeenten en laten mantelzorgers aan het woord. Ook presenteren we de cijfers van Nationaal Mantelzorgpanel over mantelzorgwaardering.

Meer lezen?

Lees het volledige artikel Gemeenten schieten tekort in steun voor mantelzorgers op socialevraagstukken.nl.