Gezocht: Mantelzorgers voor deelname focusgroepen

  • Gepubliceerd: 24 maart 2016

Mantelzorgers die bij steunpunten in beeld zijn, weten als geen ander waar de behoeften en wensen van mantelzorgers liggen. Als de spreekbuis van mantelzorgers vertaalt MantelzorgNL deze signalen en ervaringen, zodat relevante partijen hun diensten en beleid (beter) kunnen afstemmen op de wensen van mantelzorgers. Om zoveel mogelijk signalen en behoeften van mantelzorgers in kaart te brengen, organiseert MantelzorgNL in 2016 vijf focusgroepen met mantelzorgers.

MantelzorgNL zoekt mantelzorgers

MantelzorgNL heeft haar individuele leden uitgenodigd voor deelname aan een van de vijf focusgroepen. Daarnaast wil MantelzorgNL ook graag in gesprek met de mantelzorgers die bij de steunpunten bekend zijn. Hierbij denken we aan:

  • De mantelzorgers die al langer bekend zijn bij steunpunten en waarvan men weet dat zij in staat zijn om in een groepsgesprek vanuit hun eigen situatie te kunnen reflecteren. 
  • De mantelzorgers die nieuw in het bestand zijn gekomen door de aanmelding voor de mantelzorgwaardering. Deze groep is tot nu toe nog niet in beeld bij geweest en heeft dus ook (nog) geen gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod. Wellicht hebben deze mantelzorgers andere behoeften/vragen; die willen we ook graag in kaart brengen.

Helpt u mee mantelzorgers te benaderen?

Heeft u deze mantelzorgers in beeld? We stellen het op prijs als u ons helpt om mantelzorgers te benaderen voor deelname aan een van deze focusgroepen. Dit kan bijvoorbeeld via een e-mail, een oproep in uw nieuwsbrief of nieuwsbericht op uw website. We hebben hiervoor een kant-en-klaar bericht opgesteld, dat u één op één kunt overnemen.

Geïnteresseerde mantelzorgers kunnen zich direct bij MantelzorgNL melden, zodat u hier geen extra handelingen voor hoeft te doen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Moniek Lommen, m.lommen@mantelzorg.nl of 06-20 34 78 59.