Goed nieuws voor mantelzorgers met een mantelzorgwoning

  • Gepubliceerd: 2 augustus 2016

Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In sommige gemeenten telt de mantelzorgwoning nu nog mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017.

Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde nog wel meetellen.

Hoe maakt u gebruik van deze regel?

Je hoeft je niet te melden om gebruik te maken van deze regel, want de gemeente hoort bij de vaststelling van de WOZ waarde in 2017 hier rekening mee te houden. Wees er zelf wel alert op dat de gemeente deze nieuwe regel toepast, zeker als eerder wel een tijdelijke mantelzorgwoning mee werd geteld voor de vaststelling.

Meer over de Waarderingsinstructie

De Waarderingsinstructie bevat richtlijnen voor gemeenten voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze nieuwe instructie is van kracht per 1 januari 2017 en geldt als uitgangspunt voor het toezicht door de Waarderingskamer. Er worden zes aandachtspunten in beschreven, waaronder woningen. Hier vallen ook mantelzorgwoningen onder. Download de Waarderingsinstructie