Goed sociaal netwerk belangrijk voor krijgen van zorg

  • Gepubliceerd: 26 april 2016

Bijna 1 op de 10 Nederlanders geeft aan niemand in hun sociale omgeving te hebben die informele hulp zou kunnen bieden. Bij de 65-plussers is dat zelfs 1 op de 5. Dit alles blijkt uit het nieuwe SCP onderzoek “Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014”.

Sociaal netwerk

Het merendeel van de zelfstandig wonende 18-plussers zegt over een sociaal netwerk te beschikken dat langdurig hulp kan bieden. Toch blijkt uit de cijfers dat een aanzienlijke groep Nederlanders niet op een dergelijk netwerk kan terugvallen. Zonder netwerk hebben zorgvragers maar ook mantelzorgers niemand om op terug te vallen. Deze trend ziet MantelzorgNL al een tijd. Daarom ziet MantelzorgNL het belang van het versterken van het netwerk, bijvoorbeeld door de methode“Natuurlijk, een netwerkcoach”. Gemeenten, zorginstellingen of professionals kunnen met deze methodiek mantelzorgers en zorgvragers helpen om hun netwerk te betrekken en te versterken. 

 

Media

Naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport heeft directeur Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL twee radio interviews gehouden:
1:
 Radio 1:vanaf 11.50 minuten

2. Hallo Nederlandvanaf 0.30 minuten

 

Meeste mensen ontvangen informele zorg

De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen dit van informele zorgers, dus van iemand uit het eigen sociale netwerk. In totaal ontving 17% (2,2 miljoen) volwassenen in 2014 enige vorm van zorg en ondersteuning. Maar liefst meer dan 10% van de zelfstandig wonende volwassenen ontvangt informele zorg. Voor drie op de vier mensen die informele hulp ontvangt, is dat de enige vorm van zorg en ondersteuning die ze krijgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar zorg of ondersteuning die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en/of begeleiding.

 

Slechts een deel van alle informele zorg

Niet meegenomen in dit onderzoek is de informele zorg:

  • in de vorm van bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuisbezoeken, regelen van administratie of luisterend oor
  • aan iemand in een instelling of verpleeghuis
  • aan kinderen onder de 18 jaar

In dit onderzoek is dus slechts een deel van alle informele hulp en zorg die in Nederland wordt geboden in kaart gebracht. Mantelzorg is een belangrijke pijler in de zorg in Nederland, zo blijkt uit het onderzoek. Zonder bovenstaande uitsluiting zou het aantal personen dat mantelzorg ontvangt nog vele malen hoger zijn.


 Meer weten?