GroenLinks komt met initiatiefnota over toekomstbestendige ouderenzorg

  • Gepubliceerd: 23 april 2018

GroenLinks publiceert vandaag de initiatiefnota ‘Lachend 80, voor een toekomstbestendige ouderenzorg’. Een uiterst urgent thema, nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het is overduidelijk dat er iets moet gebeuren om dat op een prettige en verantwoorde manier vol te kunnen houden, aangezien de huidige hulp- en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog niet voldoet.

Verschillende politieke partijen hebben al voorstellen gedaan om te kijken hoe de zorg voor (kwetsbare) ouderen op peil kan blijven: de SP met het idee van de zorgbuurthuizen; D66 en de VVD zoeken de oplossing meer in een tussenvorm tussen thuis en verpleeghuis, zoals de pilot rondom part time verpleeghuizen.

MantelzorgNL staat achter het uitgangspunt van GroenLinks dat er meer samenhang moet komen tussen wonen, zorg en welzijn. Dat zal niet alleen ten goede komen aan (kwetsbare) ouderen, maar ook voor mantelzorgers. Op termijn past daar ook een financiële verschuiving bij, van de medische zorg naar zorg en ondersteuning. De juiste zorg op de juiste plek te krijgen voor (kwetsbare) ouderen is daarom ook dè grote uitdaging waar we voor staan.

Bekijk hier de initiatiefnota