Grote variatie in mantelzorgwaardering 2015

  • Gepubliceerd: 14 januari 2016

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de blijk van waardering aan mantelzorgers. Dit is in de plaats gekomen van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. MantelzorgNL ziet een grote variatie in de wijze waarop gemeenten de waardering invullen.

De waardering zelf

De meeste gemeenten geven een geldbedrag of cadeaubon. De waarde varieert tussen €25 en €200 . Andere gemeenten organiseren een activiteit of geven een cadeautas. Nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over de concrete invulling van de mantelzorgwaardering, terwijl zij met ingang van 2015 wel verantwoordelijk zijn en het budget hebben.

Verschil in voorwaarden

Het verschilt per gemeente waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering. Zo moet je in de ene gemeente ouder dan 21 zijn en is er geen regeling voor jonge mantelzorgers en stelt een andere gemeente de eis dat je minstens een jaar lang 8 uur of meer per week zorg moet hebben verleend.

De waardering niet altijd gewaardeerd

Niet alle mantelzorgers zijn blij met de wijze waarop de gemeente hen waardeert. Uit het onderzoek onder het Nationaal Mantelzorg Panel blijkt dat de mantelzorger het liefst een financiële bijdrage wil. 90% van de mantelzorgers maakt extra kosten doordat zij mantelzorger zijn. Maar smaken verschillen. Waar de ene mantelzorger niet zit te wachten op een high tea of een verwendag , ervaart de andere mantelzorger dat juist wel als waardering.

Niet alle mantelzorgers worden bereikt

Lang niet alle mantelzorgers halen de waardering op.  Deels doordat mensen zichzelf niet altijd zien als mantelzorger, maar ook door beperkte informatievoorziening vanuit de gemeente. Dit blijkt ook uit de vele vragen die hierover aan de Mantelzorglijn zijn gesteld.

Taak van de gemeente

De gemeente heeft een belangrijke taak in het bereiken van de mantelzorger, deze te informeren en te waarderen. Niet alle mantelzorgers blijken echter een waardering te ontvangen of een waardering te ontvangen waardoor ze zich daadwerkelijk gewaardeerd voelen.

Wat doet MantelzorgNL

MantelzorgNL vindt dat gemeenten mantelzorgers beter moeten vinden en beter moeten informeren over de waardering. MantelzorgNL zet zich daarom in 2016 in om de waardering van mantelzorgers door gemeenten te vergroten. Samen met de VNG gaan we aan de slag met de verbetering van de waardering door gemeenten.

Meer informatie