Grotere inzet sociaal netwerk is niet gelukt

  • Gepubliceerd: 18 september 2018

Lukt het professionals om mensen meer zelfredzaam te laten worden? Het antwoord is nee. Dit blijkt uit het onderzoek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat' van de UvA en Universiteit voor Humanistiek naar decentralisatie in de praktijk. 

Professionele hulp

Van de 66 keukentafelgesprekken bleek het slechts in drie gevallen mogelijk om het sociale netwerk in te zetten. In de andere gevallen lukte dit niet, door bijvoorbeeld tijdgebrek of te grote afstand. Mensen bleven hierdoor afhankelijk van professionele hulp en ondersteuning. 

Drie tekorten

Professionals zijn te weinig toegerust om hun werk goed te kunnen doen. De regeldruk en bureaucratie neemt voor de zorgprofessional fors toe (professionaliseringstekort). 

Het beleid zegt dat deze transitie een onvermijdbare en onomkeerbare ontwikkeling is en geen politieke keuze. Hierdoor is er geen ruimte voor kritiek op het streven naar zelfredzaamheid en nabijheid (democratisch tekort).

Het sociale netwerk heeft maar beperkte mogelijkheden om (meer) te helpen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt dit wel dringend gevraagd. Het gevolg is schuld- en schaamtegevoelens bij de hulpvrager (solidariteitstekort). 

MantelzorgNL herkent deze gevoelens ook bij de mantelzorgers: 'Doe ik het soms niet goed genoeg? Of: Wat kan ik nog meer doen? 'Lees meer hierover vandaag in NRC waar Liesbeth Hoogendijk wordt ge├»nterviewd 5 jaar na de invoering van de term: participatiesamenleving.

Pleidooi

Het onderzoek pleit voor meer:

  • aandacht voor professionalisering, 
  • ruimte voor tegengeluid in het democratisch debat en 
  • solidariteit tussen vreemden op basis van collectieve voorzieningen

Waardeer naast nabijheid juist ook  afstand en weeg beide beter tegen elkaar af in plaats van nabijheid bij voorbaat te prefereren boven afstand.

Tot slot zou er in beleid meer aandacht moeten zijn voor de angst en het onvermogen van mensen om afhankelijk van anderen.

Meer informatie