Het aantal potentiële mantelzorgers daalt komende jaren sterk

  • Gepubliceerd: 29 maart 2018

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP over de toekomst van de mantelzorg.

Directeur van MantelzorgNL Liesbeth Hoogendijk zegt hierover vandaag in het AD: ‘De werkelijke aantallen liggen nog veel lager. We horen zelden uit onze achterban dat een 85-jarige drie of vier mantelzorgers om zich heen heeft. Het zijn er vaker een of geen. Laat staan 15! Het tekort aan mantelzorgers speelt nu al.’

De overheid moet nu aan de slag. Nu zijn er 4,4 miljoen Nederlanders die twee uur in per week of langer voor een ander zorgen. Voor 800.000 van hen is dit intensieve en langdurige zorg.

Maatregelen

MantelzorgNL vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om het tekort te verminderen. Denk daarbij aan landelijke regelingen vergelijkbaar met ouderschapsverlof, waarbij mensen die mantelzorg verlenen tijdelijk minder werken met terugkeergarantie.

Gemeenten

Gemeenten zijn daarbij aanzet om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Door het leveren van maatwerk, denk daarbij aan huishoudelijke hulp en het beter op elkaar af te stemmen van vraag en aanbod van respijtzorg.

Meer informatie