Het Zorgbuurthuis, een goed initiatief?

  • Gepubliceerd: 14 september 2018

Veel ouderen willen graag zelfstandig thuis blijven wonen. Maar dit geldt lang niet voor iedereen Het Zorgbuurthuis kan een oplossing zijn. Deze week bespraken Kamerleden en minister De Jonge (VWS) de initiatiefnota Het Zorgbuurthuis van de SP.

Wat is een Zorgbuurthuis?

Het Zorgbuurthuis een kleinschalige woonvoorziening dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Waar mensen kunnen wonen samen met hun partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. De buurt wordt zoveel mogelijk betrokken; buurtgenoten die zich inzetten als vrijwilligers, maar ook een inloopfunctie voor ouderen die nog thuis wonen.

Kanttekeningen

De minister is enthousiast over het Zorgbuurthuis en wil nieuwe kleinschalige initiatieven voor wonen en zorg in wijken stimuleren. Hij plaatst echter een aantal kanttekeningen bij de uitvoering van het concept. De SP stelt wijzingen voor in de Wlz en een nieuwe vorm van indicatiestelling. Daar wil de minister niet aan beginnen. 

Er wordt een nieuwe innovatieregeling ontworpen om dit soort woon- en zorginitiatieven te financieren. Het realiseren van het Zorgbuurthuis zal worden opgenomen in de derde actielijn Wonen van het programma Langer Thuis. 

Oplossing voor mantelzorgers?

Voor mantelzorgers kan het Zorgbuurthuis een oplossing zijn. Hun naaste kan in een passende woonomgeving verblijven met zorg en hulp uit de buurt. Dit kan druk wegnemen bij mantelzorgers. Mantelzorgers raken dan minder snel overbelast en kunnen de zorg beter  inpassen in hun leven. MantelzorgNL denkt dat Zorgbuurthuizen zeker aansluiten bij een behoefte van een groep ouderen én hun mantelzorgers.

Meer informatie