Hoe effectief is mantelzorgondersteuning?

  • Gepubliceerd: 18 februari 2016

MantelzorgNL heeft bijna 1300 mantelzorgers gevraagd wat mantelzorgondersteuning hen heeft opgeleverd. Over 23 aspecten rondom mantelzorgondersteuning zijn vragen aan deze mantelzorgers gesteld. Op al deze aspecten wordt gemiddeld positief gescoord. Mantelzorgondersteuning werkt echt, bewijst dit onderzoek dat in 2015 door MantelzorgNL is gedaan. 

Aspecten waar mantelzorgers positief op gereageerd hebben zijn o.a. toename van zelfvertrouwen, verhaal kwijt kunnen of de mate van het bewaken van de balans zorg en eigen leven. Alle antwoorden tezamen maken dat de grote groep ondervraagde mantelzorgers op alle aspecten een positief effect merken van de mantelzorgondersteuning.

Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Enkele succesfactoren uit het onderzoek zijn betrokken beleidsmakers en professionals, die hart hebben voor “hun’ mantelzorgers. Ook het ontschotten van de samenwerking in het publieke domein is een belangrijk. Net als een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning. Lang niet iedere mantelzorger heeft ondersteuning nodig, maar wees zichtbaar voor hen en laat de mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen.

Onder faalfactoren wordt onder andere genoemd dat het belang van mantelzorgondersteuning niet door alle lokale beleidsmakers, politici en financiers wordt gezien. Ook de toename van de bureaucratie door extra regels en procedures werkt negatief. Tot slot kan gebrek aan schaalgrootte ertoe leiden dat expertise verdwijnt en mantelzorgers te lang moeten wachten op ondersteuning.  

Aanbevelingen voor gemeenten en lidorganisaties

Algemeen:

  • Zet in op innovatie
  • Ga voor maatwerk in ondersteuning

Specifiek voor gemeenten:

  • Investeer in preventieve ondersteuning
  • Gebruik lokaal het MantelzorgNL Model Informele Zorg

Specifiek voor organisaties mantelzorgondersteuning:

  • Wees een zichtbare, stevige partij
  • Verbreed de dienstverlening en bied ondersteuning en kennis dichtbij aan. 

Bekijk/Download het onderzoek

Van het hele onderzoek is een eenmalige samenvattende uitgave gemaakt genaamd ‘Mantelzorg in de breedte’. Deze uitgave kunt u bestellen via onze webshop.  Maar u kunt deze uitgave ook downloaden.

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek?Dit onderzoek is uitgevoerd door QR,NE in opdracht van MantelzorgNL.