Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen?

  • Gepubliceerd: 5 augustus 2016

Gemeenten kunnen het beleid voor het waarderen van mantelzorgers weer een extra impuls geven. In de nieuwe handreiking ‘Opstellen beleid mantelzorgwaardering’ staan voorbeelden en afwegingen voor het realiseren van een passende waardering. 

Waardering vanuit het standpunt van de mantelzorger

In de nieuwe handreiking benaderen we de waardering vanuit het perspectief van de mantelzorger. Wij nemen u mee in de verschillende ervaringen uit 2015, het eerste jaar van de mantelzorgwaardering. We geven u handvatten om mantelzorgers te bereiken en om keuzes te maken als het gaat om de vormen van waardering en het proces. U leest praktijkverhalen van gemeenten, quotes van mantelzorgers en we geven cijfers weer van het onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel van april 2016 over mantelzorgwaardering. Deze handreiking is een must voor het opstellen van uw waarderingsbeleid.

Uitgangspunten van MantelzorgNL

Gemeenten hebben de vrijheid om zelf een vorm van waardering te kiezen. MantelzorgNL vindt het belangrijk dat de waardering aansluit bij wat mantelzorgers willen. En dat gemeenten de regeling gebruiken om op een goede manier met hen in contact te komen. Daarnaast vindt MantelzorgNL het belangrijk dat het (flinke) budget dat gemeenten hebben gekregen, echt ten goede komt aan mantelzorgers. Deze handreiking inspireert en ondersteunt gemeenten bij het maken van lokaal mantelzorgwaarderingsbeleid. De handreiking bevat ook diverse voorbeelden van gemeenten die hier invulling aan geven.

Download de nieuwe Handreiking ‘Opstellen beleid mantelzorgwaardering’