Impressie Noordelijke Werkplaats MantelzorgNL en Wellzo

  • Gepubliceerd: 17 juni 2016

Een geslaagde middag op 9 juni, dat was het! Er zijn zeker 70 mensen geweest uit 27 verschillende steden en dorpen van Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Velen zijn samen met hun samenwerkingspartners naar de bijeenkomst ‘Even geen zorgen…’ gekomen, georganiseerd door Wellzo en MantelzorgNL. 

‘Even geen zorgen…’ is een vraaggericht respijtaanbod (zonder indicatie) dichtbij voor de (overbelaste) mantelzorger en zorgvrager. Een samenwerkingsverband tussen welzijn, informele zorg, formele zorg, wijkteams, wijkverpleging en vrijwilligersorganisaties met in stand houding van het eigen netwerk van de mantelzorger en zorgvrager. Waar vrijwilligers en professionals vanuit verschillende organisaties samenwerken. 

Impressie Noordelijke Werkplaats Wellzo en MantelzorgNL