Innovatieve ontwikkelingen vrijwilligerszorg

  • Gepubliceerd: 8 november 2016

Onze lidorganisaties zien een sterke groei in de vraag van mantelzorgers naar vrijwillige ondersteuning, soms met een wachtlijst als gevolg. Ook zien zij een toename in de complexiteit van de problematiek en in andersoortige vragen. Lees meer. 

Met het project 'Versterken steunnetwerk' willen we meer kennis en kunde met elkaar delen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Doet u mee?

Project 'Versterken steunnetwerk'

In dit project staat het leren, delen en inspireren van, voor en met elkaar, centraal. VWS stelt budget beschikbaar aan organisaties met een innovatief project of programma dat aansluit bij de lokale ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Zij gaan als innovatiemakelaar aan de slag, waarbij zij als coach andere organisaties op weg helpen die een vraag hebben die past bij hun kennis en expertise. Dit project valt onder het driejarige landelijke VWS programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ (2016-2018).

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment zijn er 4 innovatiemakelaars aan de slag, namelijk de organisaties PEP Den Haag, Stichting Thuiszorg Overijssel, Stichting Wellzo Leeuwarden en SWON Nijmegen. Deze innovatiemakelaars coachen meerdere organisaties in hun eigen regio en brengen op deze wijze hun kennis en kunde over.

Meedoen?

Wilt u ook graag uw kennis en kunde delen om met elkaar te komen tot nieuwe vormen van Vrijwillige Inzet in de informele zorg? Of heeft u zelf een vraag op het gebied van vernieuwing in de vrijwilligerszorg en wilt u hierin gecoacht worden? Meld u dan aan!

Naast innovatiemakelaars zijn we ook op zoek naar lidorganisaties die een Werkplaats willen organiseren. Dit zijn bijeenkomsten waar op regionaal niveau vraagstukken besproken worden die de essentie van het vrijwilligerswerk in de zorg raken. De bedoeling is van elkaar te leren en dit mee te kunnen nemen naar de eigen lokale situatie en organisaties.

Meer weten?

Lieke Bos Adviseur 06-57884676