Inspiratie voor de Dag van de Mantelzorg

  • Gepubliceerd: 6 juni 2018

Waar Akkie (Mantelzorg Divers uit Den Bosch) jaarlijks tegenaan liep is dat het organiseren van leuke activiteiten tijdens de Dag van de Mantelzorg veel tijd kost. Daarom is ze voor de organisatie van de Dag van de Mantelzorg 2017 op zoek gegaan naar samenwerkingspartners.

Het idee

Uit diverse evaluaties blijkt dat mantelzorgers het vooral belangrijk vinden elkaar te ontmoeten, samen te zijn en te genieten van muziek onder het genot van een hapje en een drankje. Deze ingrediënten vormden dan ook de basis voor de organisatie van de Dag van de Mantelzorg 2017 in Den Bosch.

Op zoek naar samenwerking

Samen met het lokale mantelzorgpanel en de klankbordgroep is Akkie om de tafel gaan zitten. Tijdens het gesprek bleek dat deze partijen goede contacten hebben met verschillende lokale koren en het ROC. Akkie is in overleg gegaan met deze contacten om het event voor de Dag van de Mantelzorg 2017 verder vorm te geven.

Inhoud van de samenwerking

De lokale koren verleenden maar al te graag hun medewerking. Ook kon een contactpersoon van het theaterbureau van het ROC veel voor Akkie betekenen. Leerlingen van het ROC werden gekoppeld aan ervaren vrijwilligers (Blauwe engelen). Samen leverden zij een bijdrage aan de organisatie als management assistant, ze verzorgden het uitnodigingstraject, regelden vervoersmogelijkheden op maat, etc. Op de dag zelf fungeerden de leerlingen als gastheren/gastvrouwen en namen ze de fotografie en film voor hun rekening. Als tegenprestatie voor alle hulp vanuit het ROC verzorgt Akkie regelmatig gastlessen over mantelzorg, onder andere bij de leerrichting ‘Verpleegkunde’. Mooi meegenomen: hiermee krijgt zij ook een beter beeld van de jonge mantelzorgers.

De verwenavond tijdens de Dag van de Mantelzorg

Het was een feestelijke avond met 600 mantelzorgers in de Brabanthallen in Den Bosch. Gemiddelde leeftijd van de mantelzorgers was 53 jaar. De locatie, het eten en drinken zijn ingekocht. De totale invulling is volledig tot stand gekomen met dank aan de samenwerking met het ROC, de verschillende koren en lokale gepensioneerde vrijwilligers (‘Blauwe engelen’).

Een actieve rol was weggelegd voor de wethouder. Deze opende de verwenavond en was bovendien het hele feest aanwezig. Dat werd zeer gewaardeerd. Daarnaast konden de mantelzorgconsulenten hun aandacht geheel wijden aan de mantelzorgers, omdat de organiserende en bedienende taken uit handen werd genomen door vrijwilligers.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is voor twee personen van Mantelzorg Divers ongeveer 50 uur op jaarbasis.

Plan dit jaar

Voor de Dag van de Mantelzorg trekt Mantelzorg Divers het draaiboek 2017 weer uit de kast. Op enkele punten wordt het programma gewijzigd (bijvoorbeeld in de stijl van de muziek), maar verder grijpen zij volledig terug op het succesvolle concept. De verwachting is zelfs dat dit jaar 800 mantelzorgers aanwezig zijn.

Meer informatie