Inspiratiefilmpjes MantelzorgNL Model Informele Zorg

  • Gepubliceerd: 8 april 2016

Het MantelzorgNL Model wordt door veel lidorganisaties, belangenbehartigers, gemeenten en zorgorganisaties gebruikt. Maar hoe gaan zij om met de vier V's van Vinden, Verlichten, Versterken en Verbinden? Om u te inspireren hoe andere organisaties dit aanpakken, heeft MantelzorgNL filmpjes gemaakt.

Wat is het MantelzorgNL Model in het kort?

Met de veranderingen in de zorg krijgt u als gemeente of zorgprofessional vaker te maken met mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het is de bedoeling dat zij een grotere bijdrage gaan leveren aan de zorg voor hun naasten. Om dat te kunnen doen, hebben zij de juiste ondersteuning nodig. Het MantelzorgNL Model Informele Zorg helpt u om daar vorm aan te geven. Het model bestemd voor gemeenten, zorgaanbieders, belangenbehartigers en organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.

Vier doelen van het MantelzorgNL Model

Het MantelzorgNL Model Informele Zorg richt zich op vier doelen:

  • het vinden van mensen die mantelzorg en vrijwilligerszorg willen en kunnen verlenen
  • het versterken van de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in het lokale beleid
  • het verbinden van zorgvragers, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties
  • het verlichten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers door hen op maat te ondersteunen

Bekijk onderstaande filmpjes over de vier V's

Vinden Het vinden van mensen die informele zorg verlenen is een voorwaarde om te kunnen versterken, verbinden en verlichten. Laat u inspireren door het het Steunpunt Mantelzorg Carinova en de gemeente Deventer hoe zij samen mantelzorgers vinden
Verbinden Een goede verbinding op organisatie- maar ook op individueel niveau is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden en versterken van mensen. Laat u inspireren door Zorggroep Charim en het Steunpunt mantelzorg Zeist hoe zij samen mantelzorgers en zorgprofessionals aan elkaar verbinden.
Verlichten Verlichten betekent het op maat ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zodat zij op eigen wijze kunnen zorgen, voldoening blijven halen uit wat zij doen en dit volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun zorgtaken, kunnen bovendien hun rol in het versterken en verbinden goed spelen. Laat u inspireren door het Steunpunt Mantelzorg Tandem uit Haarlem hoe zij (jonge) mantelzorgers verlichten.
Mezzo Model Informele Zorg: inspiratiefilmpje Versterken Versterken betekent de positie verbeteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger in lokaal beleid. Samen met de verbinding met de formele zorg is dit nodig om écht te kunnen verlichten: mantelzorgers en zorgvrijwilligers op maat toerusten en ondersteunen. Laat u inspireren door het Platform Mantelzorg Amsterdam en het Centrum voor Cliëntervaringen van het VUmc hoe zij samen mantelzorgers versterken.