Interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! beoordeeld als Goed Beschreven

  • Gepubliceerd: 7 april 2016

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! is beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De uitgebreide interventiebeschrijving is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. 

Goed Beschreven

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! is in december 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De interventie is in duidelijke stappen opgebouwd en goed uitgewerkt met verzorgd ondersteunend materiaal. De beoordelaars benoemen de inzet van vrijwilligers als netwerkcoach als sterk punt van de interventie. Daarnaast waarderen zij de focus op (de waarde van) het netwerk vanuit het perspectief van welbevinden en kwaliteit van leven. 

Wat houdt de methode in?

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan. De netwerkcoaches zijn positief over de methode. Vraagverlegenheid, duidelijkheid over verwachtingen en een goede afronding van trajecten zijn aandachtspunten van deze methode.


Aan de slag met Natuurlijk, een Netwerkcoach!

Al meer dan 50 organisaties in Nederland zetten vrijwillige netwerkcoaches in die met de methode werken. Wilt u ook het sociale netwerk van cliënten en mantelzorgers versterken? Ga dan aan de slag met de methode. Lees alle informatie over de methode en trainingen.

Meer informatie