Kennis van Zaken - Anders kijken naar de lokale samenwerking

  • Gepubliceerd: 17 september 2019
Datum: 21-11-19 12:30 tot 21-11-19 17:00

De druk op mantelzorgers neemt toe. Ook de vraag naar vrijwilligers stijgt. De vraag is daarbij ook steeds complexer en langduriger van aard. Veel organisaties en gemeenten zoeken naar een lokale samenwerking die past bij deze ontwikkelingen. Het is belangrijk dat het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein verder ingericht wordt of waar de samenwerking al gevonden wordt deze te versterken of op een hoger plan te tillen.

Maar hoe? Lokaal samenwerken is een proces en kost tijd.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 21 november 2019 in het Muntgebouw in Utrecht, gaan we op interactieve wijze aan 5 beleidstafels in gesprek met divers tafeldames en -heren die kennis hebben op gebied van samenwerken en het verbinden van lokale partijen.

1.    Samenwerken met andere organisaties (1) – tafel 1, tafelheer Willem-Jan de Gast (Nomade Training en Advies)

Willem-Jan de Gast is expert op het gebied van sociaal ondernemerschap en het organiseren van betrokkenheid. Gespreksonderwerp aan zijn tafel zijn belangen van diverse lokale partners, hoe je deze boven krijgt én kan gebruiken om sterke coalities te smeden.

2.    Samenwerken met andere organisaties (2) – tafel 2, tafelheer David Wijnperle (Doeldenker)

David Wijnperle zet zich in voor sterk vrijwilligerswerk. Hij houdt zich bezig met de narratieve methode, waarin verbinding wordt gemaakt vanuit het vertellen van verhalen. Aan zijn gesprekstafel  een verdieping over het belang van verhalen en hoe deze verbindingen tussen lokale partners sterker maken.

3.    Erken vrijwilligersorganisaties als gesprekspartner in het sociale domein – tafel 3, tafeldame Petra van Loon (NOV)

Voor Petra van Loon zijn samenwerken met een lokaal netwerk en het versterken van de lokale infrastructuur sleutelbegrippen. Aan haar tafel gaat het gesprek over het versterken van de vrijwilligersorganisatie als gesprekspartner van de gemeente. Hoe zorg je ervoor, als vrijwilligersorganisatie met groot maatschappelijk belang, dat je in de positie van volwaardig gesprekspartner komt?

4.    Perspectief op lokale samenwerking – tafel 4, tafeldame Julia Muller (Netwerk Informele Zorg Utrecht)

Julia Muller heeft als projectleider Informele Zorg bagage om te delen waar het gaat om lokale samenwerking. Aan deze tafel ga je met elkaar in gesprek over wat het vraagt van organisaties en gemeenten om een netwerk te (blijven) ontwikkelen. Welke meerwaarde is er te constateren, voor inwoners, vrijwilligers, organisaties en gemeente?

5.    Faciliteren van de lokale samenwerking vanuit de gemeente – tafel 5, tafeldame Lieke Bos (MantelzorgNL)

Er wordt meer gevraagd om lokaal samen te werken. Hoe faciliteer je dit in de gemeente met een nieuw speelveld en deels verschuivende rollen, spelers en spelregels? Wat vraagt dat van ieder?

Praktische informatie

12:30-13:00 uur ontvangst met muziek van singer-songwriter Annemarie de Bie (Kracht van Beleving)

13:00-13:30 uur opening door Liesbeth Hoogendijk (MantelzorgNL)
13:30-14:30 uur 1e ronde met 5 beleidstafels
14:30-14:50 uur koffie/thee pauze
14:50 -15:50 uur 2e ronde met 5 beleidstafels
15:50-16:20 uur plenaire terugkoppeling
16:20-16:30 afsluiting met slotlied Annemarie de Bie
16:30-17:00 uur netwerkborrel

Voor wie en kosten?

Deze bijeenkomst is interessant voor medewerkers van vrijwilligersorganisaties, beleidsmedewerkers van gemeenten, sociaal werkers, consulenten mantelzorg en medewerkers van zorgorganisaties.

Deelname is gratis voor organisaties met een aanvullend abonnement (max. 2 personen).
Meld je hier aan voor deze Kennis van zaken bijeenkomsten.

Heeft jouw organisatie (nog) geen abonnement? Geen probleem!
Sluit een abonnement af of meld je aan voor voor deelname á € 85,- per persoon.
Je kan een aanvullend abonnement afsluiten door een mail te sturen naar marketing@mantelzorg.nl o.v.v. aanvullend abonnement.

Locatie

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht