Kent u iemand die zorgt voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase?

  • Gepubliceerd: 20 juli 2017

In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase. MantelzorgNL en VUmc doen onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers van zieke mensen in de laatste levensfase. Aan de hand van de resultaten trainen we thuiszorgprofessionals en vrijwilligers zodat mantelzorgers beter ondersteund worden. Wij zijn daarom op zoek naar mantelzorgers die mee willen doen aan een groepsgesprek. Kent u mantelzorgers die dit interessant vinden? Attendeer ze dan op dit onderzoek.

Wie kan meedoen?

Mantelzorgers mogen meedoen aan een groepsgesprek als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder.
  • De mantelzorgers zorgt of heeft gezorgd voor iemand in de laatste levensfase (met een diagnose zoals ongeneeslijke kanker, chronische longziekte, hartfalen, dementie, een beroerte of progressieve neurologische aandoeningen zoals ALS).
  • De zorgvrager is thuiswonend of was dat op het moment dat hij/zij mantelzorg gaf.
  • De gegeven mantelzorg is niet langer dan 3 jaar geleden.
Aanmelden en meer informatie

Mantelzorgers die belangstelling hebben om deel te nemen mogen contact opnemen met Femmy Bijnsdorp via f.bijnsdorp@vumc.nl.


Om mantelzorgers uitgebreider te informeren kunt de informatiebrief meesturen.