Kopzorgen voor mantelzorgers; maak mantelzorg mogelijk, in plaats van moeilijk

  • Gepubliceerd: 23 april 2015

Het aantal mantelzorgers dat zich zorgen maakt is onveranderd groot, namelijk 80%. Dit blijkt uit peilingen van het Nationaal Mantelzorg Panel. Mensen lopen vast door slechte communicatie en informatievoorziening door de verantwoordelijke instanties. Het is dus nog te vroeg om te concluderen dat overheveling van zorg naar gemeenten beheerst verloopt. Daarom de oproep van MantelzorgNL na dit eerste kwartaal van 2015: maak mantelzorg mogelijk in plaats van moeilijk.

Informatievoorziening niet op maat

MantelzorgNL hoort van mantelzorgers dat het vaak onbekend is welke zorg hun naaste in de loop van 2015 gaat krijgen. Gemeenten geven hierover nog geen uitsluitsel. En dat geeft onrust. Er is bovendien irritatie: mantelzorgers zijn dagen aan het rondbellen: naar de gemeente, zorgaanbieders, verzekeraars, SVB of CAK voor de juiste informatie. Instanties geven geen duidelijkheid, geen betrouwbaar antwoord en verwijzen onderling niet goed door. Gemeenten sturen mantelzorgers naar MantelzorgNL met de vraag of zij in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering. Dit betekent dat gemeenten onvoldoende weten dat zij de mantelzorgwaardering moeten regelen en daarvoor forse budgeten ter beschikking hebben. Juist deze regelzaken, ervaren mantelzorgers als belastend.

Zorgen maken

Het merendeel van de respondenten (ongeveer 60%) meldt dat gegevens bekend zijn bij de gemeente, maar heeft het gevoel dat de gemeente onbekend is met zijn of haar achterliggende verhaal. Dit percentage is ongeveer even hoog als eind 2014. Mantelzorgers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente hun inzet en unieke situatie serieus neemt. Mantelzorgers hebben goede informatie nodig en willen dat er rekening gehouden wordt met hun (mantel)zorgsituatie.

Trendrapportage

Regelmatig doet MantelzorgNL verslag van hoe de transities landen bij mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Deze trendrapportage beschrijft naast het gebrek aan informatie ook de signalen dat mensen financieel in de problemen komen. Onder andere door de verhoging van de eigen bijdrage en de invoering van de kostendelersnorm. Sommigen houden weinig meer over om van te leven. De kopzorgen rondom slechte communicatie en financiƫle problemen staan mantelzorgers in de weg om de zorg te bieden. Daarom roept MantelzorgNL in deze trendrapportage op om mantelzorg mogelijk te maken in plaats van moeilijk.

Debat voortgang transitie

De trendrapportage is een reactie op de voortgangsbrief van staatssecretaris Van Rijn. De Tweede Kamer gaat donderdag 30 april met de staatssecretaris van VWS in debat over de voortgang van de transitie. Ter voorbereiding daarop heeft MantelzorgNL een brief gestuurd naar de commissie VWS van de Tweede Kamer.