Kwart van de mantelzorgers voelt zich tegengewerkt door gemeente en instanties

  • Gepubliceerd: 20 april 2017

Op het gebied van wonen voelt 23% van de mantelzorgers zich tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van MantelzorgNL en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers. Vanavond vanaf 18.30 uur op NPO 2 zijn in Hallo Nederland voorbeelden uit de praktijk te zien.

Van de 1443 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naaste (53%), dat wil zeggen meer dan 8 uur zorg per week. Bijna 12% van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Geschikte woonvorm

Het gevoel van tegenwerking op woongebied staat haaks op het kabinetsbeleid dat is gericht op langer thuis wonen. Toch ervaart bijna een kwart (23%) problemen of tegenwerking van instanties of gemeenten op het gebied van wonen. Van hen geeft 34% aan tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9% zegt problemen te hebben bij het realiseren van een mantelzorgwoning.

Bureaucratie en regeldruk

Naast tegenwerking op het gebied van wonen is er ook gevraagd naar problemen op andere gebieden. ‘Bureaucratie en regeldruk’ werd door maar liefst 38% van de ondervraagde mantelzorgers genoemd. Ook ‘het gevoel er bij mantelzorg alleen voor te staan’ en ‘geen mogelijkheid om zorg tijdelijk aan een ander over te dragen’ wordt door bijna 1 op de 3 mantelzorgers ervaren. Zo beredeneert een respondent: ‘Omdat ik het dichtstbij de persoon woon die mantelzorg nodig heeft, wordt het door de rest van de familie als vanzelfsprekend gevonden dat ik die zorg op mij neem en wordt mij door hen ook geen hulp geboden.’

Nadenken over de toekomst

MAX en MantelzorgNL bevroegen 2944 panelleden, bestaande uit zowel mantelzorgers als niet-mantelzorgers. Van de groep geeft 68 procent aan na te denken over dat zij in de (nabije) toekomst mogelijk zelf mantelzorg nodig hebben. Opmerkelijk: bij een groot deel van de groep wordt dit niet bespreekbaar gemaakt. 70 procent sprak hier nog nooit over met hun omgeving. Ruim 20% doet dit niet vanwege de eenvoudige reden dat zij niemand weten die voor hun zou kúnnen zorgen.

‘Een zorgelijk cijfer’, volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL. ‘Een voorwaarde om langer thuis te kunnen wonen is dat naasten daarbij helpen. Als die naasten er niet zijn komt langer thuis wonen in het geding.’

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mantelzorg en wonen? Kijk dan bij het thema Mantelzorg en wonen inclusief een filmpje met 3 tips.

Uitzending gemist?

Kijk dan de uitzending hier terug (vanaf 38 seconden)