Ledenraad

  • Locatie: Sparrenheuvel Zeist
  • Verenigingsbijeenkomst
  • Gepubliceerd: 21 maart 2019
Datum: 05-04-19 12:30 tot 05-04-19 15:00

Op donderdag 25 april komt de ledenraad van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg bijeen van 12.30-15.00 uur. Locatie: Gebouw Sparrenheuvel C, Sparrenheuvel 38, 3708 JE Zeist. Op de agenda staat onder meer de goedkeuring van de jaarstukken en de wijziging van de statuten, de wijziging van het huishoudelijk reglement en het reglement van de financiële commissie. De wijziging van genoemde documenten betreft de verandering van ‘Mezzo’ in ‘MantelzorgNL’

Leden hebben de mogelijkheid de vergadering als toehoorder bij te wonen. Aanmelding verplicht, uitsluitend schriftelijk per mail voor 18 april. e.voerman@mantelzorg.nl