Mantelzorg speelt rol in stemkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen

  • Gepubliceerd: 20 maart 2018

Het overgrote deel (90%) van de mantelzorgers is van plan te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat blijkt uit een meting van het Nationaal Mantelzorgpanel dat in teken van de gemeenteraadsverkiezingen stond. 

Stemkeuze

Het thema mantelzorg speelt bij veel mantelzorgers een rol in de stemkeuze. Zo geeft 57% aan dat de aandacht voor mantelzorg (zeer) zeker een rol speelt in de keuze voor een bepaalde partij. Echter, 29% geeft aan het thema mantelzorg daadwerkelijk te zijn tegengekomen in de verkiezingsprogramma’s, de anderen niet (37%) of weten het niet (34%). Daarnaast is  22% van de panelleden teleurgesteld in de politiek en zegt niets te verwachten van de lokale politiek op het gebied van mantelzorg.

Mantelzorgers weinig tevreden over gemeente

De groep mantelzorgers van het NMP die geen ondersteuning voor zichzelf of zijn naaste ontvangt van de gemeente, is weinig positief over de aandacht voor mantelzorgers binnen de woonplaats. Maar liefst 42% van hen is (zeer) ontevreden over de lokale aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers. 

Deze grote groep, die de meerderheid vormt van het langdurig en intensief zorgende mantelzorgers van het NMP, voelt zich mogelijk niet gezien en gehoord door de gemeente. Voor gemeenten ligt hier een taak om ook deze groep mantelzorgers actief te bereiken en waar mogelijk te ondersteunen.

Voorkomen grotere druk op mantelzorgers

MantelzorgNL heeft voor gemeenten een vijftal speerpunten benoemd om de lokale ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Daarvan staat het ‘voorkomen van een grotere druk op mantelzorgers’ voor de NMP-leden op de eerste plaats. 

Verschillende oplossingen die door de respondenten worden gegeven zijn: 

  • Meer formele hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld het toekennen van hulp bij het huishouden zodat de mantelzorger wordt ontlast.
  • Het verminderen van bureaucratie en regeldruk, zodat er meer tijd overblijft voor ‘echte’ zorg.
  • Het verbeteren van de bejegening en de informatievoorziening; zorgen dat de mogelijkheden voor mantelzorgers duidelijk zijn en luister goed naar de (on) mogelijkheden van de mantelzorger.

Meer informatie