Mantelzorger in problemen door gebruik pinpas moeder

  • Gepubliceerd: 28 november 2017

Tv programma Radar liet maandag een verhaal zien van een mantelzorger met een bijstandsuitkering die gemachtigd was om geld te pinnen namens haar moeder. Doordat zij dit niet meldde bij de gemeente komt zij nu fors in de problemen. De gemeente vindt dat deze mantelzorger kon beschikken over het vermogen van haar moeder voor haar eigen levensonderhoud.  

De mantelzorger moet hiervoor bijna  30.000 euro terugbetalen. 

Facebookactie

MantelzorgNL betreurt deze gang van zaken. En voegt deze manier van handhaven toe aan het rijtje van wet- en regelgeving die het mantelzorgers tegenwerkt om voor een ander te zorgen. MantelzorgNL steunt dan ook de Facebookactie van Radar waarin zij de staatssecretaris oproept om de participatiewet aan te passen. 

Wees transparant

Ook bij de Mantelzorglijn komen vragen binnen over deze uitzending. MantelzorgNL adviseert mantelzorgers in de bijstand zo transparant mogelijk te zijn over toegang die ze hebben tot het vermogen van hun zorgvrager (via een machtiging of volmacht). Dus om dit vooraf aan te geven bij de gemeente en een waterdichte administratie bij te houden van alle betalingen. Een en/of-rekening op naam van zowel zorgvrager als (bijstandsgerechtigde) mantelzorger is niet verstandig

Meer informatie