Mantelzorgers kennen de mogelijkheid van cliëntondersteuning niet

  • Gepubliceerd: 16 februari 2017

Veel mantelzorgers zijn onbekend met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. De Wmo geeft gemeenten de plicht om cliëntondersteuning goed te regelen. Voor zorgvragers, maar ook voor mantelzorgers. Het beschikbaar stellen van brede onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning was een belangrijk onderwerp tijdens het algemeen overleg over de Wmo van 1 februari jl.

Bekendheid vergroten

Wat kun u als gemeente doen om de bekendheid en de vindbaarheid van cliëntondersteuning onder mantelzorgers te vergroten? 

  • Het is noodzakelijk dat uw aanbod divers is. De mantelzorger moet een cliëntondersteuner kunnen kiezen die past bij zijn specifieke vraag en situatie. Dan is het van belang om cliëntondersteuners te hebben, die bekend zijn met mantelzorgvraagstukken. 
  • Het is belangrijk dat de mantelzorger zich aangesproken voelt in het kenbaar maken van het aanbod. Wordt op de pagina’s over Wmo en jeugd gewezen op en gelinkt naar de mogelijkheden van cliëntondersteuning voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger? 
  • Het keukentafelgesprek biedt veel mogelijkheden. Vaak komt de mantelzorger mee, dus in de uitnodiging voor dit gesprek is het passend om aan te geven dat ook de mantelzorger zich kan laten ondersteunen. U kunt aangeven wat het nut is (goede voorbereiding, aanwezig tijdens het gesprek) en hoe iemand er aan kan komen. Naast informatie over de gecontracteerde professionele aanbieders geeft u ook informatie over de beschikbaarheid van niet-beroepsmatige cliëntondersteuners en de mogelijkheid om een bekende mee te nemen.

Handreiking

De VNG stelde de handreiking cliëntondersteuning op; een handreiking om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten om te zorgen dat inwoners de best passende zorg en ondersteuning krijgen. 

Zie Handreiking cliëntondersteuning van de VNG

Het is een nuttige handreiking, die u concrete handvaten geeft om de bereikbaarheid en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning te vergroten. De handreiking is gericht op de cliënt. Ook mantelzorgers behoren volgens de wet tot de doelgroep en dat vraagt soms een andere benadering. MantelzorgNL vraagt u daarom om bij het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning specifiek aandacht te geven aan de mantelzorger.