Mantelzorgers maken minder gebruik van respijt dan ze zouden willen

  • Gepubliceerd: 15 maart 2018

Bijna 9 van de 10 mantelzorgers (89%) maakten in het afgelopen jaar geen gebruik van respijtzorg. 21% van deze ondervraagden had er echter wel gebruik van willen maken. Dit blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over respijt voor mantelzorgers. MantelzorgNL pleit voor lokale respijtcoördinatoren, zodat mantelzorgers uit de risicozone van overbelasting blijven. 

Respijtzorg zorgt ervoor dat mantelzorgers de zorg tijdelijk kunnen overdragen zodat zij op adem kunnen komen om de zorg langer vol te houden. 

Redenen

Uit het onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl blijkt dat er vele redenen zijn waarom mantelzorgers er geen gebruik van maken:  

  • mensen weten vaak niet wat respijtzorg is
  • ze weten niet hoe ze het moeten regelen
  • het lokale aanbod van respijtvoorzieningen sluit niet aan op de behoefte van de zorgvrager 

Daarnaast merkt MantelzorgNL dat er bij respijtvoorzieningen een (te) groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers die te maken krijgen met complexe(re) zorgvragen. Er wordt echter onvoldoende geïnvesteerd in de coördinatie en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.  

Passende respijtzorg essentieel

In de praktijk blijken lichte vormen van respijt zoals dagopvang of dagactiviteiten voor een grote groep mantelzorgers van cruciaal belang om het vol te houden. Daarnaast is er ook een groep mantelzorgers die al overbelast zijn of dreigen overbelast te raken, naar schatting zo’n 20% van de ruim 4 miljoen mantelzorgers. Voor hen komen zelfs ook de intensieve respijtzorgvoorzieningen zoals bijvoorbeeld logeeropvang onvoldoende van de grond. Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: ‘Deze zwaarbelaste mantelzorgers verdienen het om begeleid te worden naar passende respijtzorg, om uiteindelijk definitieve uitval te voorkomen.’

Lokale respijtcoördinatoren

In het regeerakkoord is jaarlijks 10 miljoen gereserveerd voor respijtvoorzieningen. MantelzorgNL roept de Kamer vandaag op om deze middelen te investeren in lokale respijtcoördinatoren. Zij moeten de komende jaren een aanjaagfunctie hebben om het aanbod beter af te stemmen op de behoefte, de kwaliteit van de respijtzorgvoorzieningen te bevorderen en de informatievoorziening aan mantelzorgers te verbeteren. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een programma van zeven belangenorganisaties waaronder MantelzorgNL. Het laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 2.340 mantelzorgers hebben de aanvullende vragenlijst over respijtzorg van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Meer informatie