MantelzorgNL biedt hulp bij bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

  • Gepubliceerd: 20 juni 2017

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen onder voorwaarden bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Wilt u bezwaar maken? Dat kan nog tot 1 juli. 

Wie komt in aanmerking

Wilt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn
  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis. professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Hoe maakt u bezwaar?

Bezwaar indienen doet u bij uw verhuurder. Daarmee kunt u de huurverhoging beperken tot maximaal 2,8%. U kunt gebruik maken van een model-bezwaarschrift of het formulier dat uw verhuurder beschikbaar stelt.

Als de ontvangen blijk van waardering niet genoemd wordt in het formulier. Vul dit dan in bij ‘ruimte voor toelichting’. En voeg zo mogelijk het bewijs dat u deze waardering heeft ontvangen toe. 

Nieuw: formulierenhulp

Leden van MantelzorgNL kunnen nu op afspraak langskomen bij MantelzorgNL om hulp te krijgen bij het invullen van het bezwaarformulier. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met de Mantelzorglijn. 0900-2020496 (10 ct/pm, tussen 9 -16.00 uur). 

Meer informatie