MantelzorgNL en Per Saldo pleiten voor minder regeldruk rond pgb

  • Gepubliceerd: 24 mei 2018

Vermindering regeldruk pgb, stroomlijnen van pgb-administratie, meer langlopende indicaties, toegankelijke cliĆ«ntondersteuning. Hiervoor pleiten MantelzorgNL en Per Saldo in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie VWS. In aanloop op het  Algemeen Overleg over administratieve lasten en regeldruk in de zorg op 30 mei met minister Hugo de Jonge.

Uniformiteit zorgwetten

De regeldruk rond pgb kan bijvoorbeeld worden verminderd door uniformiteit in regelgeving voor alle zorgwetten. Iedere zorgwet (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) kent zijn eigen wettelijke regels, werkwijzen en procedures. Dit maakt de uitvoering van de wetten onduidelijk en maakt het onnodig ingewikkeld om de zorg te regelen. 

Stroomlijnen pgb-administratie

Daarnaast vragen wij aandacht voor het stroomlijnen van het proces van de pgb-administratie. Daarin is nog veel winst te behalen, want bijvoorbeeld moet een pgb-houder nu bij iedere verandering in de zorg alle gegevens van budgethouder en zorgverlener opnieuw aanleveren. Dit zorgt voor een extra administratieve last.

Andere punten waarvoor wij in de brief pleiten:

  • Meer langlopende indicaties. Liever indicaties voor langere tijd met tussentijdse evaluaties ipv elk jaar opnieuw een herindicatie.
  • Toegankelijke en onafhankelijke clientondersteuning. In het woud van regelingen is gespecialiseerde, onafhankelijke  clientondersteuning onontbeerlijk.
  • Ondersteun de mantelzorger. Zij hebben last van regeltaken die vaak als belastend en frustrerend worden ervaren.

Meer informatie

Benieuwd naar de gehele brief?