MantelzorgNL en Per Saldo slaan handen ineen voor administratieve lastenverlichting bij pgb

  • Gepubliceerd: 22 maart 2018

Het Persoonsgebonden budget (pgb) is de hoogst scorende regeling als het gaat om de administratieve lasten. Niet alleen is de feitelijke administratieve lastendruk gemeten maar ook de beleefde lastendruk is hoog. MantelzorgNL en Per Saldo stuurden samen een brief hierover aan Minister Bruins. Eerder riep de Minister op om administratieve lasten in de zorg en eventuele oplossingen te melden. 

Waarom is de lastendruk bij pgb zo hoog?

Dit heeft te maken met: 

  • onzekerheid over het behoud van een goed op elkaar ingewerkt team van hulpverleners
  • het steeds weer moeten knokken om de hoogte van de indicatie op peilt te houden
  • gevoelde tegenwerking
  • het uitgangspunt van wantrouwen
  • het steeds moeten bewijzen dat de er sprake is van goede kwaliteit en het geen sprake is van fraude

Ook aandacht voor

In de brief stippen beide partijen een aantal punten aan zoals regeldruk en het gevolg voor mantelzorgers, de noodzaak van onafhankelijke cliëntondersteuning, uniformiteit in regelgeving voor alle zorgwetten, verbeteringen op het gebied van de pgb-administratie en de gevolgen van korte indicaties.
 
Per Saldo en MantelzorgNL stuurden deze brief samen omdat wij ons zorgen maken over dezelfde punten. Een deel van de pgb’s wordt namens de budgethouder door de mantelzorger beheerd.
 
MantelzorgNL blijft uiteraard volgen wat  de minister Bruins met de genoemde opmerkingen en suggesties doet.

Meer informatie