MantelzorgNL levert input voor overleg decentralisatie Wmo

  • Gepubliceerd: 27 januari 2017

Een groot deel van de 4 miljoen mantelzorgers kan hun mantelzorgtaken goed combineren met hun hun andere bezigheden. Voor mantelzorgers voor wie de mantelzorgtaken wel sterk ingrijpen op hun eigen leven en gezondheid maakte de decentralisatie hun problemen vaak niet minder. Op woensdag 1 februari is er een Algemeen Overleg over de decentralisatie Wmo. MantelzorgNL vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor deze mantelzorgers.

MantelzorgNL pleit voor het wegnemen van belemmeringen op de volgende thema’s:

  • Respijtzorg: MantelzorgNL ziet dat de bekendheid, toegankelijkheid en het aanbod van respijtzorgvoorzieningen onder de maat is. 
  • Regeldruk: Het regelen van zorg kost mantelzorgers van tijd en energie, naast de emotionele en praktische steun die zij bieden. MantelzorgNL wil daarom dat de regering de regeldruk terug dringt.
  • Maatwerk: Er zijn goede voorbeelden, maar nog te vaak worden mantelzorgers niet voor het maatwerkgesprek uitgenodigd, ontbreekt het aan onafhankelijke ondersteuning en/of wordt de mantelzorger gezien als oplossing voor een beheersingsvraagstuk.

Aandacht voor mantelzorg hard nodig

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dit is het laagste cijfer van alle onderzochte groepen in het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Het wegnemen van belemmeringen op de hierboven genoemde thema’s is van groot belang om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin mantelzorg gewoon is als het kan en bijzonder als het moet.

Meer informatie