MantelzorgNL stuurt politieke partijen verkiezingsboodschap

  • Gepubliceerd: 24 mei 2016

In 2017 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. De voorbereidingen voor het schrijven van programma's zijn bij de politieke partijen in volle gang. Om hen te wijzen op het belang van mantelzorgbeleid in de programma's heeft MantelzorgNL een verkiezingsboodschap geschreven. Deze hebben alle landelijke politieke partijen inmiddels ontvangen. 

Vijf pijlers

De vijf pijlers waarop MantelzorgNL vindt dat de politiek acties dient te ondernemen zijn de volgende:

  1. Voorbereiden op mantelzorg: Mantelzorg is van iedereen. Voor iedereen geldt dat hij of zij mantelzorger is, wordt of nodig heeft. MantelzorgNL wil dat mantelzorgers volwaardig kunnen participeren in onze samenleving.
  2. Op eigen wijze zorgen: Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Belangrijk is dat politieke partijen zich hard maken voor maatwerk en het voorkomen van overbelasting.
  3. Zorg delen: Mantelzorger zijn vergt vaak veel. De taken en zorgen moeten zij kunnen delen om een goede balans tussen het eigen leven en de zorgtaken te kunnen realiseren. Deze balans is noodzakelijk om overbelasting te voorkomen. MantelzorgNL vindt aandacht voor respijtzorg, samenspel en netwerkversterking hierbij erg belangrijk.
  4. Ondersteunende regelingen: Mantelzorgers geven in onderzoek aan, dat zij een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning van belang vinden. Om te zorgen dat mantelzorgers hun taken goed uit kunnen voeren vindt MantelzorgNL het belangrijk hen te ondersteunen en niet te belemmeren. Organisatie-aanbod en wet- en regelgeving dient goed vindbaar te zijn. En de mantelzorger dient zowel in de Wlz als in de Wmo een plek te krijgen.
  5. Werk en mantelzorg: Een belangrijk onderdeel van participeren in de samenleving is werken. Nog belangrijker is het behouden van werk, wanneer iemand mantelzorger wordt. Preventie van uitval is mogelijk door de combinatie van werk en mantelzorg makkelijker te maken met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

In de verkiezingsboodschap treft u nog concreter aan wat MantelzorgNL voor ogen heeft. Deze input kunt u wellicht ook gebruiken voor lokale lobby.

Download